Pszeudo festmények

2021. szeptember 17. – október 29.
MegnyitóOpening: 2021. szeptember 16. 18:00
Pauer Gyula (1941-2012) első, az acb Galériában megrendezett önálló kiállításának fókuszában pszeudofestészeti programja áll. A 2012-ben elhunyt képzőművész festészeti munkássága élete utolsó évtizedében teljesedett ki. Az acb kiállításán szereplő művek zöme is 2005-ös, a Műcsarnokban megrendezett retrospektív kiállítása után keletkezett. Nem túlzás azt állítani, hogy a nagyközönség számára mindezidáig ez a Pauer életmű legkevésbé ismert része.

Pauer művészi programját 1970-es Pszeudo manifesztója alapozta meg, ami közös nevezőre hozta a konceptuális művészetet és a szobrászat érzéki karakterét munkásságában. Festészete is a Pszeudo alapfelvetéseihez nyúl vissza egy új médium keretén belül. Pauer festékszóróval létrehozott festményei, akárcsak korábbi, főként a szobrászat perspektívájából értelmezhető művei, a plasztika és a kétdimenzionalitás, valamint a fény-árnyék viszonyokat helyezik a középpontba. Képei ? a művész intenciója szerint ? érzelemmentesek és nem alanyiak, ugyanakkor lírai színválasztásai mégis asszociatív, szubjektív érzelmeket generálhatnak a befogadóban.

A művész maga így ír 2007-ben új műveiről: “Ezek nem absztrakt képek, nem is elvont jelentéssel bírnak, nem leírók, nem epikus képek, nincs történetük, a történetük elmúlt már. Elemi erővel a fény és az árnyék, valamint a színek segítségével pillanatokat ábrázolnak (.) radikális festményeknek is mondhatnám őket, mert semmilyen más céljuk nincs, mint az, hogy képek. A festészetnek, mint olyannak a gyökeréig hatolnak és rákényszerítik a nézőt, hogy értelmezze őket, ez az interaktivitásuk. Nem ábrázolnak mást, mint azt, hogy festmények. A pszeudo-technikának, az aerografikának a monokronitását hordozzák ezek a fényt behelyettesítő színek és a fény hiányát megjelenítő árnyékok.”

Az acb Galéria kiállítása néhány művön keresztül kisebb léptékű történeti visszatekintést is igyekszik nyújtani Pauer pszeudofestészet irányába tett első kísérleteiről. Szőke Annamária, Pauer monográfusa többek között a kiállításon is látható 1980-as Őszi Variációk három lapjára vezeti vissza a pszeudo festészet programját. Ezen túl a kiállításon látható egy még korábbra, az 1970-es évekre datált pszeudo lap is. Ezen korai pszeudo festészeti kísérleteken túl, az 1990-es évek közepére válik igazán fajsúlyos műfajjá a festészet Pauer életművében, ekkortól hoz létre programszerűen festményeket is.

Pauer Gyula a Szürenon csoport tagjaként kezdte művészeti pályáját az 1969-as évek végén. Korai nagyléptékű művei, a Villányi pszeudo relief, A híres nagyatádi pszeudo fa és a Nagyatádon felállított 131 táblás Tüntetőtábla-erdő, főként dokumentációk és rekonstrukciók formájában maradtak fent az utókor számára. Pauer mindmáig legismertebb budapesti köztéri műve a Can Togay-jal közös Cipők a Duna-parton Holocaust-emlékmű. Színházi és filmes díszlet-, illetve látványtervezői munkássága is rendkívül kiterjedt és összefügg pszeudo-programjával.