Publikus aluljárók

2004. február 21. – március 20.
A Publikus cím utal egyfelől egy olyan súlyos hiányosságra, amellyel nap mint nap elkerülhetetlenül szembesülnek a város lakói, akik közül néhány önjelöltet, el nem ítélhető módon, inadekvát megoldások alkalmazására ösztönöz a kialakult állapot. Utal emellett a nyilvánosság által használt terekre is. Ugyanannyira egyértelmû, hogy a lehangoló, szürke, igénytelen városi terek kihatnak lakóik hangulatára, viselkedésmódjára, mint az, hogy különböző öltözetekben különféleképp nyilvánulnak meg az emberek, illetve viszonyulnak hozzájuk embertársaik.

Mit üzennek Budapest közhasználatban lévő terei? Milyen viselkedés várható el ezek után a köz tereit használó emberektől!?

Funkció-tartalom, használhatóság-élvezhetőség, biztonság-szabadság, tárgyilagosság-személyesség fogalompárokat átgondolva fiatal képző- és iparmûvészek néhány budapesti aluljáró összmûvészeti jellegû, environmentális átalakítására vállalkoznak, remélve, hogy a kiállított látványtervek közül néhány a jövőben meg is valósulhat.

A Magyar Formatervezési Tanács által felajánlott díjat Gróf Ferenc nyerte el az International Graffiti Museum (IGM) (terv az Örs vezér terei aluljáróra)címû pályamûvével. A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. által felajánlott díjakat Szövényi Anikó és Molnár Tamás tervei 5 aluljáróra, illetve Pallai Patrik és Mihálszky Roland (Váci u. – Március 15-e tér) terve kapta.

A kiállítást a Punctum vizuális és irodalmi folyóirat „Publikus aluljárók” száma kíséri, melyben Baróthy Zoltán, iró szövegét a kiállításon szereplő tervek egészítik ki.