Száz szó és hét dolog

2022. március 2. – április 2.
MegnyitóOpening: 2022. március 1. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Szabó T. Anna
„A nyelv perforálja a gondolkodást, hogy nem gondolhatunk mást, csak azt, ami a nyelvek rendszereiben már adva van.”
Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság

Fabricius Anna Száz szó és hét dolog című kiállítása e fenti feltételezést és tapasztalatot kérdőjelezi meg. A kiállítás címét adó ‘100 szó és 7 dolog’ című sorozat az ismert és ismeretlen szavak, jelentések, asszociációk, képzetek és képek egymásra hatásával dolgozik, melynek dinamikáját, inspirációját gyermeke beszédtanulása adta.

A szülő – hasonlóan gyermekéhez – értelmezni próbálja a hallottakat és igyekszik a saját valóságának rendszerébe beleilleszteni. Fabricius időről-időre visszatérő, fotográfiáit kiegészítő szövegeit – jelen esetben a nehezen körülhatárolható „babanyelvet”- vizuálisan is értelmezhető definíciókba sűríti és jeleníti meg.

Megrendezett fotográfiáival és tájképeit felülíró gesztusrajzaival egy újfajta esztétikai minőséget keres, melyek egyszerre filozofikusak, érzékenyek és személyesek. A kiállítás anyagát kiegészítő ‘dolgos mama’ és ‘bátor papa’ képpár egyfajta keretet biztosít ennek a nagyfokú verbális és vizuális szabadságnak, ami a gyerekkor sajátja.