Szemtől szemben

2007. január 12. – február 5.
MegnyitóOpening: 2007. január 25. 20:00
A Szemtől szemben című kiállítás egyben felhívás a lengyel és magyar fiatal képzőművészek számára, hogy szabadabban, bátrabban érintsék műalkotásaikban a szociális kérdéseket. A kiállításon bemutatott műalkotásokban egy a közös: olyan fotó- és videómunkák melyek a hontalanság tragikusan növekvő problémáját veszik témául.

A társadalmi átrendeződés, az értékrendszerek átalakulása az elmúlt 10-15 évben, úgy Lengyelországban mint Magyarországon ellentmondásos hatással volt a műalkotások születésére. Míg a fotó és a videó médiuma lehetővé teszi a társadalmi változások és szociális problémák közvetlen rögzítését és egyben képes azokra érthetően felhívni a nagyközönség figyelmét is, ennek lehetősége az elmúlt években szinte teljesen kiaknázatlan maradt – a fotós/videós befelé fordult, a lehető legszűkebb környezetén belül elemzi a világot és benne saját pozícióját.

A gyors átmenet eredményeképpen a lakosság egy része számára ez a korszak a várva várt kényelem, az anyagi jólét bekövetkeztét jelentette, miközben sokaknak csak az egzisztenciális küzdelem jutott. A művészek, társadalmunk többi szereplőihez hasonlóan, bizonytalanok, nem mernek állást foglalni olyan ügyekben, melyek akár közvetlen környezetükben is elkerülhetetlenül jelen vannak.

Ezért próbáljuk bemutatni és támogatni azokat, akik ilyen tekintetben kivételt jelentenek, akik a fenti jelenséggel szembeszálva beavatkoznak és egyben jelzik a környezetünkben észlelhető súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket, és az ezek megelőzésére/megszüntetésére létrehozott infrastruktúrák hibáit/hiábavalóságait.

Reményeink szerint a rendezvény valóban felhívásként fog szolgálni és így válik egy hosszabb folyamat első lépésévé. Hosszú távú célunk, hogy elősegítsük a képzőművészeti aktivizmus térnyerését országainkban és ezzel felhívjuk a figyelmet arra, hogy fontos szerepe lehet folyamatos és hirtelen változásban lévő társadalmunkban.

Kiállítótt művek:
Fekete Zsolt : Hontalan környezetek, fotó
Mécs Miklós : Egy közép-kelet európai Kelet-Közép Európában, video loop
Weronika Łodzińska-Duda & Andrzej Kramarz : Otthon 1,62 négyzetméteren , fotó