TabuScript

2010. február 18. – március 9.
MegnyitóOpening: 2010. február 17. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Nagy Edina
A XVIII. században élt felfedező, James Cook kapitány által Európába származtatott polinéz fogalom, a ta-pu, napjaink szóhasználatában tabu-ként erősen kibovült értelemben, minden olyan jelenségre kimondható és rávetíthető, ami a tiltott, mélyen elhallgatott, nehezen napvilágra kerülő tartalmakra vonatkozik. Egy-egy tabuvá vált vagy tabunak ítélt fogalom sajátos tulajdonsága, hogy a tiltás okán hivatalosan, vagy a nyilvános beszéd és írás segítségével nehezen közelíthető meg.

A tabuk vizuális megjelenítésével azonban a művészet történetében már a kezdetektől fogva találkozhatunk. Mind a természeti népek spirituális gondolkodásában, vallásos rítusain, mind a Bibliában, vagy a Biblia által tiltott, az emberi kíváncsiság keltette jelenségek körében vizsgálódunk.

A kiállítás címében szereplő Script jelöli a scriptorum, az írás, mint leírás szükségességét és fontosságát. Ezért szerepel a művek mellett számos esetben az alkotók saját interpretációja. A TabuScript, egybeolvadt szóösszetételként utal a tabuk lehetséges körülírására is. A TabuScipt egyúttal a cirill és latin betűs írásmód összetalálkozása is, mely sajátos módon jelenik meg egyfelől a macedón-bolgár, másfelől a német-magyar alkotók gondolkodásában, együttesen jelölve ki a tabu lehetséges aktuális határait.

A Tabu azonos mindazzal, ami egy adott közösség számára kimondhatatlan, tiltott dolog, jelenség, esemény vagy történés. A tabu fogalmának körbejárását a benne rejlő ambivalencia lehetősége teremtette meg.

Mennyire gondolják komolyan, vagy inkább mennyire hagyják figyelmen kívül az alkotók az adott társadalom keretein belül tabunak ítélt témákat? Valóban nem érzékelhető a határ? Közönyre vagy megértésre, netán megbotránkoztatásra számíthatunk?

A kArton Galériában látható bolgár-magyar-macedón-német csoportos kortárs kiállítás, a tabu fogalmának aktuális olvasatait mutatja be három kurátor közös válogatásában.

A tárlaton szereplő munkák a fogalom négyféle értelmezési rétegét ragadják meg:
1. a személyes és családi tabuk körét (Liné Moché, Csató József, Csermák Zsuzsanna munkáin)
2. az érzékiséggel, intimitással és az öndefinícióval kapcsolatos tabukat (Juliana Saiska, Lepa Georgievska, Viktorija Ivanovska, Ventsislav Zankov alkotásain)
3. a társadalmi és politikai tabuk csoportját (Barbara Karsch-Chaďeb, Velimir Zernovski, Lajti Virág művein)
4. és egy adott társadalom tabu-témáit kívülállóként feldolgozó, idegenként megfigyelt tabuk körét (Art Face Agency, Sylvia Winkler és Stephan Köperl, Radics Márk munkáin)

Lájer Vera