The Corporation 10

2010. június 25. – július 30.
MegnyitóOpening: 2010. június 24. 19:00
“Alakulásunk 10. évében, most nyíló kiállításunkon a művészettörténet kategóriáival is jól/jobban meghatározható műalkotásokkal inkább a huszadik század végére beérett és persze túlhaladott ‘klasszikus szépművészeti felfogást’ képviseljük (amennyiben lehetséges ezek között a fogalmak között rendet teremteni így az új évezred első tíz évének elteltével).

Létrehoztunk egy installációt, amely a galéria tereit összekötve, az általunk alapvető fontosságúnak tartott ‘közösség’ és ‘összetartozás’ szavakra reflektál. Az installáció azáltal nyer igazi értelmet, hogy a kiállítás látogatói a szó legszorosabb értelmében rálépnek.

Ezen túl négyünktől egy-egy munka kerül bemutatásra:

Szenteleki Gábor Pásztor című olaj, vászon alapú talányos atmoszférájú, spirituális témájú festményén aktuális társadalmi feszültségek és egymásrautaltságok témáját dolgozza fel.

Borsos János itt bemutatásra kerülő, önfeltáró alkotása manipulált biztonsági kamerák és monitor felhasználásával készült.

Mátrai Erik fény-installációt állít ki, Glória kúp névvel.

.page. munkája, a Tudat, videó-önarckép, amely a digitális szekvenciák és a szabadkézi kalligráfiák sablonjaiból építkezve törekszik a személyesség megragadására.”