Új hullám

2022. január 14. – február 18.
MegnyitóOpening: 2022. január 13. 18:00
Az acb Galéria számos új alkotót felvonultató csoportos kiállítása a közelmúlt legújabb festészeti tendenciáinak összefoglalására tesz kísérletet. A legfiatalabb festőgeneráció törekvései révén az elmúlt néhány év során a figuralitás új értelmezései kerültek a reflektorfénybe.

A most színre lépő képzőművészek ösztönösen törekszenek az alak újrafogalmazására, ami mindig egy történet, narratíva letéteményesével is válik a vásznon. A személyesség, a történetmesélés, valamint az ego-, és brandközpontúság váltak korunk leghatékonyabb kommunikációs eszközeivé, így nem véletlen az sem, hogy valamiféleképpen a festészet epicentrumába is visszatért a figura, korunk hibrid emberképe.

Korunk figuralitásában egyszerre él a gesztusfestészet ösztönös megközelítésmódja, a popkultúra szertelen referencialitása és az absztrakt művészet tanulságainak vonzása és taszítása is. Ezen összetett konstelláció fontos eleme az is, hogy az alkotók a figurativitás jegyében leginkább saját személyes festészeti védjegyeik kialakítására törekednek, így a figuralitás leginkább eszköz és nem feltétlenül végcél számukra.

Kiállító művészek: László von Dohnányi, Erményi Mátyás, Lakatos Gelléri Barnabás, Kiss Fruzsina, Anne Neukamp