XY_now, Q_now

2021. szeptember 21. – 2022. március 19.
KurátorCurator: Zsikla Mónika

A Q Contemporary XY_now, Q_now című nyitókiállítása a közép-kelet-európai régióban élő és tevékenykedő, a 20. század utolsó, úgynevezett Y vagy millenniumi generációjától és az annak tagjait időben megelőző X generáció művészeitől mutat be emblematikus alkotásokat. 

A kiállított művek legnagyobb része az intézmény gyűjteményét reprezentálja, öt olyan fiatal alkotó munkáival kiegészítve, akikkel az intézmény szorosabb együttműködésre törekszik a jövőben. A nemzedékek sorában az X és az Y generáció azt az új típusú korosztályt jelenti, amelynek a világhoz fűződő tapasztalatait már rendkívüli módon meghatározza a technológia száguldó fejlődése. A társadalomtudományok definíciója szerint az X generáció tagjai azok a jellemzően 1960 és 1979 között születettek, akik életkoruk alapján a kései Y generáció, valamint a Z generáció tagjainak is a szülei lehetnének. Az Y generáció pedig azon 1981 és 2000 között születettek csoportja, akik már egy olyan időszakban nőttek fel, amelyben a digitális technológia magától értetődőnek számított. Az amerikai író és gondolkodó Marc Prensky az X generáció tagjaira vonatkoztatva találóan használta a „digitális bevándorló” kifejezést, arra utalva, hogy a digitális bevándorlók alkalmazkodnak a környezetükhöz, felfedezik és használják a technológia vívmányait, de félig még a múltban élnek. Velük ellentétben a 21. század digitális vívmányai között felnőtt Y generáció tagjait Prensky „digitális bennszülött”-ként jellemezte. 

A 17 művész alkotásait bemutató csoportos kiállítás ennek a korosztálynak a tapasztalatait állítja a középpontba. Egyes kiállított művészek munkáin keresztül a régió kollektív történetének és hivatkozott hagyományainak feldolgozásaival és az azokra tett reflexiókkal szembesülhetünk. Más alkotók esetében az építészeti és a művészettörténeti előképek újrahangolásával, a kortárs festészeti reflexiókba folyamatosan beépülő és ott lepárolódó 21. századi digitális képkultúra vizuális alaphangjának elemeivel, vagy akár a 20. század utolsó évtizedeit fémjelző technokultúra (utó)hatásaival is találkozhatunk. A kiállított munkák nem csupán sajátosan ötvözik az érzékiséget és a virtualitást, az analógot és a digitálist, a valóságost és a szürreálist, hanem az alkotásokon feltűnő és egymásba olvadó hivatkozási halmazok és ikonográfiai alakzatok komplex és képlékeny rendszere az „ezredfordulós” generáció formanyelvével és referenciáival is párosul.

Kiállító művészek: Alin Bozbiciu, Szabolcs Bozó, Klára Hosnedlová, Jakub Hubálek, Simon Iurino, Keresztes Zsófia, Genti Korini, Tincuţa Marin, Nemes Márton, Kateřina Ondrušková, Mircea Popescu, Șerban Savu, Kamen Stoyanov, Szinyova Gergő, Varga Ádám, Artem Volokitin, Natalia Załuska