Zátonyon

2022. június 7. – június 20.
MegnyitóOpening: 2022. június 6. 17:00
MegnyitjaRemarks by: Lengyel Zoltán
KurátorCurator: Benedek Kata

A jelenlegi egyidejű politikai, társadalmi és környezeti katasztrófák egymást erősítve abszurd normalizálódást eredményeznek egyéni és kollektív szinten. Az összeomlás mindenhol megmutatkozik: az elidegenedés a természettől, egymástól, tudománytól, vallástól, etikától, hagyománytól, soha nem tapasztalt léptéket öltött. Az egyén és a társadalom öngyilkos karmáját szarkasztikus rezignáltsággal ugyan, de elfogadjuk. Tudatos magatehetetlenséggel haladunk a végzetes események felé. Ráadásul még esztétizáljuk is, gyönyörködünk az összeomlásban. Ezt a hülyeség korának is lehetne nevezni. Ez a Zeitgeist. Vagy méginkább Zeitgeistlosigkeit.

Szolga Hajnal munkáiban ezeket a képtelen, egyszerre egzisztenciális és etikai dilemmákat járja körül. Míg a Traces of Survival, a Scotopia és a Melt című sorozatokban felbukkan a túlélő passzívan szemlélődő alakja, a Bunker és a No Fear sorozat szereplő nélküli narratív szcenográfiák. Cselekmény van, cselekvő nincs; nincs kivel azonosulni, de nincs kit hibáztatni sem… legalábbis a képeken.

Ha Allen Feldmannak igaza volt, amikor azt írta, hogy „az esemény nem az, ami megtörtént, hanem az, amit történetként el lehet mesélni”, akkor ez egy mese a globális későkapitalista kényelmi logikáról. A kiszolgálás és a kiszolgáltatottság közé zuhant személyes és kollektív meghasonlás története. A képek a múlt dokumentációi, a kollektív jelen-tudat meghatározó képei, és egyben a jövő forgatókönyvei is. A szereplők hiánya ezzel az ambivalenciával invitálja a nézőt egyszerre, mint passzív elkövetőt és aktív áldozatot.

Ezt az érzelmi túlhajszoltságot az elroncsolt természet képein túl maga a fénykép anyaga is közvetíti. Az előhívás során, az alkotó kemigram és fotogram eljárásokkal roncsolja képeit. A kémiai folyamatok használata a szándék és a véletlen játéka: más eredmény jön létre, ha a reakció kiteljesedik mintha megszakítják. A kísérleti alkotómódszer a kiállítás dilemmájának parafrázisa: mi lenne ha tennénk valamit? Mi lesz ha teszünk valamit?

Szolga Hajnal Berlinben élő fotográfus első magyarországi önálló kiállítása az elmúlt három év munkáit mutatja be.

Benedek Kata