57. Velencei Képzőművészeti Biennálé

határidődeadline: 2016. szeptember 5.

Pályázati felhívás az 57. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megszervezése. A múzeum vezetője – az előző évek hazai gyakorlatát folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2017. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2017. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa.

A pályázat tárgya: az 57. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs képzőművészetben, valamint rendelkezik kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal. Társkurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 5. (A postai felvétel legkésőbbi napja.)

A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formátumban és DVD-én, két példányban elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

A feladás megtörténtéről regisztráció céljából a pályázó kurátortól egy e-mailt várunk a követező címre: .

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

1. A pályázó, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát.

2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.

3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.

4. A kiállítás tervezett katalógusa szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.

5. Kommunikációs tervet.

6. A projekt költségvetési tervét.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió forintnál. Amennyiben a tervezett költségek meghaladják ezt a keretet, a pályázó köteles írásbeli pénzügyi kötelezettségvállalói nyilatkozatot benyújtani a pluszköltségeket finanszírozó támogatójától.

A költségvetésnek tartalmaznia kell:

– a kiállítás kivitelezésének teljes költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),

– a katalógus és a kapcsolódó információs anyagok költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),

– a szállítás és a projekt résztvevői kiutazási költségeit (beleértve az építés és a bontás műszaki stábjának kiutazását is).

A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.

7. A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

8. Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

a.) A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy

– a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,

– a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,

– nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

b.) Valamennyi kiállító (közreműködő alkotó) írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail).

A nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapján közzétett felhíváson belüli linken keresztül.

A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A pályázat érvényességének feltételei:

a.) A postára adás előírt dátumának való megfelelés.

b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

Elbírálás, döntés:

A pályázatot szakmai testület bírálja el, melynek tagjai:

Andreas Fogarasi képzőművész, a 2007. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále résztvevője, az Arany Oroszlán-díjat nyert magyar pavilon kiállító művésze,

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennálé Irodája vezetője,

Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),

German Kinga művészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense, a 2015. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállítása kurátora,

Nemes Attila művészettörténész, kulturális mediátor, a 2006. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé magyar kiállítása produkciós vezetője,

Sturcz János művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az 1999. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé nemzeti biztosa,

Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese, a Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője.

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után zártkörű prezentáción hallgatja meg a pályázókat. A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

A döntéshozatal várható időpontja: 2016. szeptember 20.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS A RÉSZLETES KIÍRÁS ITT ÉRHETŐ EL:
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=482&tartalom=txt