A Fővárosi Önkormányzat pályázata a Nyugati téri aluljáró padlójának és oszlopainak kialakítására

határidődeadline: 2006. június 15.

A Fővárosi Önkormányzat ötletpályázata
A Nyugati téri aluljáró kialakítására

A Budapest köztereinek megújítását célzó Atlantisz program céljaival (lsd lentebb) összhangban a Fővárosi Önkormányzat ötletpályázatot hirdet.

A pályázat tárgya:
2006. augusztus-szeptember hónapban felújításra kerül a Nyugati téri aluljáró. Ennek keretében lehetőség nyílik egy köztéri művészeti projekt megvalósítására.
A pályázat a következő felületek kreatív kialakítására vár ötleteket:
az aluljáró padlója és az aluljáró oszlopainak felülete.

Tematika:
Nincs megkötött tematika, a pályázatban megfogalmazott elképzeléseknek csak az alábbi kulcsszavakra kell reflektálniuk:

interaktív – kétirányú kommunikációt feltételez
előremutató – a városi közeg pozitív jelenségeire hívja fel a figyelmet
emberi – megszólít
figyelemfelkeltő – látványos
orientál – a föld felett található értékekre mutat
szórakoztató – várakozás közben felkelti az érdeklődést

A mű megvalósulásának helyszíne és méretei:
Pályázat tartalma:
1. A munka leírása, amely részletesen kitér a projekt mondanivalójára, pontokba szedve, mit vár a pályázó a sikeresen kivitelezett ötlettől. Maximum 1 oldalon.
2. A munka vázlata kézirajzban, fotón vagy animációval. Minimum 1, maximum 3 kép jpeg. formátumban CD-n (képenként maximum 1MB). Mozgókép esetén mpeg. formátumban, maximum 25 másodperc (maximum 30 MB).
3. Javaslat a kivitelezésre, amely tartalmazza a kivitelezéshez javasolt technikát és anyaghasználatot.
4. Pénzügyi terv, amely tartalmazza a gyártás és kivitelezés költségeit – max. 5 millió HUF (a díj összege nem része a költségvetésnek).

A pályamunka elkészítésénél figyelembe kell venni a pályázati kiírás mellékleteiben szereplő feltételeket! (2. számú melléklet: a Nyugati téri aluljáró alaprajza és oszlopkiosztása – kérésre e-mailen megküldjük!)

Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai professzionális művészek, alkotócsoportok, magyar felsőoktatási intézmények képző-, iparművész, formatervező és építész hallgatói.

A sikeres pályázat 400 000 Ft díjazásban részesül.

A pályázatok benyújtásának általános szabályai:
· Egy pályázó egyszerre több ötlettel is pályázhat.
· Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, amelyet arra nem jogosult szervezet/személy nyújtott be, amely nem felel meg a felhívásban előírt tartalmi és formai feltételeknek, vagy határidőn túli postabélyegzéssel érkezik be, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
· A kiíró a döntést indoklás nélkül, írásban közli a pályázókkal.
· A nyertes pályamű egyszeri díjazásával a nyertes pályázó a véglegesített pályaművet a kiíró részére a teljes körű felhasználási jogokkal együtt átadja.
· A nyertes terv megjelenik a www.budapest.hu honlapon.
· A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a díjnyertes pályaművön kívül egy, vagy több pályázat egyes részeit a szerzőktől külön szerződés keretében esetlegesen megvásárolja.
· A visszavonás jogát a kiíró fenntartja.

A pályázati eljárás:
A pályázatokat postai úton vagy elektronikus formátumban, 1 példányban kérjük eljuttatni az alábbi címekre:

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális és Oktatási Főpolgármester-helyettesi Iroda
Budapest 1052, Városház u. 9-11.,
vagy

A borítékon, illetve a tárgy rovatban kérjük feltüntetni: „Atlantisz ötletpályázat”!

A pályázati folyamat időrendje:
· A pályázat beadási határideje:
2006. június 15. kedd 12.00 h
· A pályázati döntés eredményéről várható értesítés időpontja:
2006. június 30.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat kuratórium bírálja el, melynek összetételét a pályázat eredményhirdetésével egyidőben közzé tesszük.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Nemes Attila kurátornál
Email:
Telefon: 06 30 285 44 83

Budapest, 2006. május 17.

– – –

Atlantisz program
Budapest köztereinek megújítása a kortárs művészetek eszközeivel

A főváros kulturális városfejlesztési koncepciójának célja, hogy az évtized végére kulturális szempontból Budapest Európa egyik legizgalmasabb, legkreatívabb és legfiatalosabb városává váljon. Erre minden esélye megvan, hisz a főváros a közép-európai régió nagyvárosaival szemben nagyobb, multikulturálisabb, modernebb. Ezzel együtt az Európa keleti felén fekvő nagyvárosok között folyó versenyben a megkülönböztethetőség jegyében városunk is egyre több, az egyedi értékeket kiemelő „jeleket” igényel. Ezeknek az egy-egy üzenetet megfogalmazó interaktív megoldásoknak a segítségével könnyen kódolhatóvá válnak az adott közeg szokásai, normái, intelligenciája mind a lakók, mind az ideérkezők, vagy érdeklődők számára. Az üzenetek megfogalmazásának elsődleges terepe a köztér.

A világ nagyvárosaiban a 90-es évek elejétől egyre nagyobb teret hódít magának egy új szemléletű köztéri művészet, amely a klasszikus köztéri munkákkal, pl. szobrokkal szemben kétirányú kommunikációra épülő – tehát nem csak szemlélhető, hanem megszólítható – alkotásokat hoz létre. A kortárs köztéri művészet elmozdult a várost díszítő, a köztereket tárgyakkal „feltöltő” gyakorlattól, és olyan területeket hódít meg mint pl. forgalmas csomópontok, megállók, aluljárók, tömegközlekedési járművek, tűzfalak stb.

A köztér átalakítása jelentős hatást gyakorolhat az itt élők hangulatára, és a városi közeg megújulására ösztönzőleg hathat. A köztér ezentúl szolgáltat is: a városlakó, a turista és a város között közvetlen kommunikációs kapcsolatot teremt. Ezen kívül a művészet lehetőségeinél fogva alkalmas arra is, hogy új hangokat teremtsen, új elemeket helyezzen el a közgondolkodásban.

A Budapesten sorra kerülő művészi eszközökkel történő átalakítástól azt várjuk, hogy alapvető változásokat indukáljanak: a város lakói számára fogalmazzák újra saját környezetüket – megbontva a városi tér és a köztérhasználati szokások egységét, ugyanakkor markáns jelet is állítsanak a városban.

Az Atlantisz program célja, hogy a város több év alatt olyan köztéri művészeti értéket halmozzon föl, amely Budapest nevét beemeli a progresszív, újító, előremutató kortárs kultúrát támogató városok sorába.