A Magyar Művészeti Akadémia 2013. évi pályázati felhívása

határidődeadline: 2013. május 13.

A 2013. évben a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

– művészeti könyv- és folyóirat-kiadások támogatására 50 millió forint,

– művészeti programok (pályázati alapok) támogatására 110 millió forint.

A pályázatok keretében nyújtható támogatás minimum összege 250.000 Ft, illetve maximum 6.000.000 Ft.

A rendelkezésre álló összegre pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok, egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, valamint természetes személyek.

A pályázati felhívás 2013. április 12-től elérhető a Magyar Művészeti Akadémia honlapján a: http://www.mma.hu/palyazatok oldalon. A pályázatok beadási határideje: 2013. május 13.

A pályázatokat 3 tagú bizottság értékeli. Az MMA Alapszabályának rendelkezése szerint a bizottság tagjai: az érintett tagozat elnöke, a tagozat által delegált akadémikus, valamint az MMA elnöke által felkért személy. (Az elnök személyi javaslattételi jogát átadta a művészeti tagozatok számára, így ténylegesen az érintett tagozat 2 főt javasolhat a bíráló testületbe.)

A javaslatokról a fejezetgazda hoz döntést.

Pályázati útmutató:
http://www.mma.hu/documents/10180/612320/P%C3%A1ly%C3%A1zati+%C3%BAtmutat%C3%B3%202013.pdf/e7636968-3a13-4afd-9d24-b3d178639b87