A trianoni szerződés 100. évfordulójára való civil emlékezés

határidődeadline: 2020. július 15.

Pályázati felhívás

A Szabadság téri Német megszállási emlékmű történelemhamisítása ellen immár csaknem hat éve demonstráló Eleven Emlékmű csoport 2018-ban – a kulturális örökség európai éve keretében – felkérést kapott a csatlakozásra egy olyan – civil szerveződéseket tömörítő – nemzetközi projekthez, amelynek résztvevői a múltból ránk maradt legkülönfélébb tárgyak, szokások, emlékek megőrzésére, feldolgozására és megismertetésére törekszik. Az Európai Unió által finanszírozott Heritage Contact Zone / Emlékeink közös tere célja a kulturális örökség civil védelmének, s ezen belül a közösségi és magánemlékezet kultúrájának fejlesztése, hozzájárulás az európa népek, nemzetek, társadalmi csoportok, kisebbségek történelmi önismeretének fejlesztéséhez. A résztvevők azt vállalták, hogy különféle módszereket, eszközöket, gyakorlatokat fejlesztenek ki e célra, és ezeket megosztják – nemcsak egymással, hanem a szélesebb hazai és nemzetközi nyilvánossággal is.

E projekt keretében kreatív ötletpályázatot hirdetünk professzionális felsőfokú intézményi művészképzésben résztvevő fiatal alkotók számára olyan – nyilvános térben való bemutatásra/felállításra tervezett – munkák, akciók vagy események tervkoncepciójának elkészítésére, amelyek a trianoni szerződés 100. évfordulójára való civil emlékezés korszerű formái lehetnének a mai Magyarországon.
• A koncepciókkal kapcsolatban semmilyen előzetes tartalmi, műfaji, technikai vagy egyéb megkötés nincs.
• Az ötletek és projekttervek megítélésénél a tényleges megvalósíthatóság (források előteremthetősége, engedélyeztetés lehetősége stb.) nem releváns szempont.
• Pályázni 3000 n karakternél nem hosszabb mű- vagy projektleírással illetve kísérő rajzok/látványtervek benyújtásával lehet. A pályaműveket fekvő formátumú – poszter formájában kiállítható – egy oldalas vizualizációs tervvel is kérjük felszerelni.
• A pályázatok benyújtásának végső határideje 2020. július 15.
• A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a mailcímre kell elküldeni.
• A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
• Az első helyezett 300.000, a második 200.000, a harmadik 100.000 Ft pályadíjban részesül.
• A legjobb pályaműveket 2020. augusztus 20. után nyilvános köztéri kiállítás és nyilvános beszélgetéssorozat keretében mutatjuk be.