Az atomerőmű művészi szemmel

határidődeadline: 2012. május 30.

A paksi székhelyű AlternArt Művészeti Egyesület az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel együttműködésben
MAGYARORSZÁG EGYETLEN ATOMERŐMŰVE MŰVÉSZI SZEMMEL

címmel nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy Magyarország egyetlen atomerőművét művészi, alkotói szemmel láttassa, ezzel megmutatva az ipari létesítmény emberközelségét, továbbá megerősítve az erőmű és a környezetében élők kapcsolatát.

A pályázaton a paksi atomerőmű közvetlen vonzáskörzetében (kistérséghez tartozó) települések 14 éven felüli egyéni alkotói és alkotóközösségeivehetnek részt, a három, alább meghirdetett téma bármelyikében, egy-egy, a meghirdetett művészeti kategóriák egyikében született alkotás nevezésével.

Figyelem! Nem kötelező mindhárom témában pályázatot beadni!

A pályázat három témaköre a következő:

1. A paksi atomerőmű, mint ipari létesítmény művészi ábrázolása
2. A paksi atomerőmű, a vonzáskörzetében élő emberek és/vagy a természet jó kapcsolatának méltatása
3. A nukleáris technika tudományos, filozófiai témáinak ábrázolása (pl. maghasadás, energia, rendszer, stb.)

A pályázatra érkezett pályaműveket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az AlternArt Egyesület képviselőjéből, valamint egy független, a képző- és iparművészetekben jártas meghívott szakértőből álló zsűri fogja elbírálni.

A pályázat anyagából kiválasztott 16 db alkotásból az AlternArt gondozásában képeslapok készülnek, melyek az erőmű és a környező önkormányzatok rendszerein keresztül kerülnek terjesztésre. A legjobban sikerült pályaművek továbbá megjelenhetnek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2013. évi naptárában, 2012.-ben a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban rendezendő kiállításon, illetve további nyilvános megjelenéseken egyaránt.

A pályázatra nevezési díj NINCS

Művészeti kategóriák:

KÉPZŐMŰVÉSZET

festészet
grafika (számítógépes is)
kisplasztika, szobrászat
tűzzománc

IPARMŰVÉSZET

minden, ami a tárgyalkotás körébe esik, a felhasznált anyagtól, technikától függetlenül.

FIGYELEM: A népi díszítő és iparművészet tárgykörébe tartozó alkotásokat a témakörre tekintettel NEM áll módunkban elfogadni.

Díjak:

A pályázott alkotásokat elbíráló zsűri témakörönként (nem művészeti kategóriánként) 1-1 pályaművet nevez meg és részesít értékes díjban. Ezen felül egy további pályaműről a pályázatban részt vevő alkotói közösség szavazhat a Közönségdíjért.

a Zsűri a pályaműveket a készítő anonimitása mellett értékeli.
a szavazás módjáról a kiíró később rendelkezik.
minden résztvevő csak egy szavazattal bír és magára nem szavazhat.
a pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
a Zsűri fenntartja a jogot, hogy nem ad ki díjat.
a Zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.

Határidők:

Nevezési határidő (a nevezési lap beküldésére): 2012. május 30.
Alkotások beadási határideje: 2012. augusztus 17. 16.00 óra
Pályázatok elbírálási határideje: 2012. augusztus 27.
Eredményhirdetés: 2012. szeptember

A nevezés módja:

Nevezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével és megküldésével lehet. (Több alkotás nevezése esetén minden alkotáshoz egy nevezési lap kitöltése szükséges!)

A kitöltött nevezési lapot e-mailen: Word/Pdf-formátumban, a e-mail címre kérjük megküldeni. Amennyiben ez elektronikus formában nem megoldható, postán, a paksi Csengey Dénes Kulturális Központ címére (7030 Paks, Gagarin utca 2., Bodó Katalin), vagy személyesen kérjük a nevezési határidőig eljuttatni. A borítékra kérjük feltüntetni: ATOMERŐMŰMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Nevezési lap

Az anyaggyűjtés időpontja: 2012. augusztus 15-16-17 10.00-16.00 óra között.(Az alkotásokkal együtt a kitöltött éselküldött nevezési lap 2 másolatát is kérjük ide elhozni!)

Az anyaggyűjtés helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ (7030 Paks, Gagarin u. 2.)

Az elbírálás határideje: 2012. augusztus 27.

Inspiráció gyűjtés: A művek elkészítéséhez elengedhetetlen, – a paksi atomerőművet érintő – benyomások, élmények megszerzésére az AlternArt Egyesület 2012. júniusában erőmű látogatási lehetőséget kíván biztosítani minden pályázó számára, aki erre igényt tart és azt a pályázat beadásával egyidőben (születési dátum/hely, SZIG szám megadásával) igényként jelzi. A látogatás pontos időpontjáról az AlternArt honlapján adunk majd tájékoztatást. (www.alternart.hu)

További fontos információk:

Összetett, több darabból álló munkák egy pályaműnek tekintendők.
A kiállításra került alkotások visszaadásának időpontjáról a felhasználás területeinek megfelelően a későbbiekben határozunk.
A visszaadás dátumáról és körülményeiről a www.alternart.huweboldalon adunk majdtájékoztatást.
A pályázott alkotások el-, illetve visszajuttatásával kapcsolatos szállítási, továbbá az eredményhirdetés helyszínére való utazás költségeit a pályázó(k)nak kell viselni.

További információ az Egyesület elnökétől kérhető a 06-20/971-08-22 telefonszámon.