Az NKA Digitális Médiaművészet 2004 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

határidődeadline: 2005. február 28.

A DIGITÁLIS MÉDIAMŰVÉSZET 2004 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megállapodásában foglaltak szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatot hirdet a modern információs technika, az új médiumok lehetőségeit kreatív módon használó új médiaművészeti alkotások megvalósításának és nyilvánosságra segítésének támogatására.

A pályázatok támogatására legalább 147 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázat célja, hogy segítse a magyar médiaművészet fejlődését és támogassa az alkotások bemutatását. A pályázat keretében médiaművészeti alkotások létrehozására és ezen művek bemutatására kérhető támogatás.

Altéma kódszáma: 7633

Pályázni lehet

a) Új interaktív médiaművészeti alkotások, installációk terveivel;

b) Már létező interaktív médiaművészeti alkotások továbbfejlesztési és bemutatási tervével;

c) A kommunikációs technikák sajátosságait kreatív módon alkalmazó intermediális projektek terveivel.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályaművek

a) amelyek új művészi minőséget, a hagyományostól eltérő megjelenést, látásmódot hoznak felszínre és a nemzetközi élvonalban is megállják a helyüket;

b) amelyek várhatóan széles közönség érdeklődésére tarthatnak számot.

c) amelyek koncepciójukban kapcsolódnak a Jövő Háza programhoz

(http://www.ihm.gov.hu/programok/a_jovo_haza)

A pályázaton részt vehetnek kulturális és művészeti tevékenységet folytató
Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiségű szervezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve egyéni cégek;
magyar állampolgárságú természetes személyek. Az ő esetükben pénzügyi lebonyolító felkérése szükséges. A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet.

A pályázónak vállalnia kell
a szerzői és felhasználási jogok tisztaságával kapcsolatos feltételek biztosítását,
műalkotásának felhasználási jogdíj nélküli bemutatását az IHM vagy megbízottja(i) által rendezett kiállításokon a támogatott program befejezését követő két éven keresztül, különös tekintettel a Jövő Háza programra. A támogatott pályázó a kiállítások idejére a művet az alkotás bemutatásához szükséges eszközökkel együtt díjmentesen bocsátja az IHM vagy megbízottja(i) rendelkezésére. Erről a mű elkészültét követően megállapodást köt a pályázó az IHM képviselőjével.

A kollégium fenntartja a jogot, hogy a kiválasztott pályázókat személyes prezentációra is felkérje. A mű elkészítésének határideje 2005. augusztus 30., az elkészült mű kiállításon történő bemutatásának legkésőbbi befejező időpontja 2005. december 31.

Az elnyert pályázati összeg 2 részletben kerülhet utalásra. Az első részlet az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban kerül kiutalásra, a második részlet utalási feltétele az előző részlet elfogadott pénzügyi és szakmai elszámolása. Szakmai elszámolás alatt az elkészült mű dokumentálását értjük.

A pályázat keretében maximum 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Támogatás a projekt megvalósításához és bemutatásához (a kiállítás maximum 2 hónapos időtartamára is) kérhető:
eszközvásárlásra,
bérleti díjára,
szakmai anyagköltségre,
installációs költségre,
megbízási – szerkesztői – és szakértői díjra, honoráriumra, illetve ezek járulékaira,
az alkotások szerzői és felhasználói jogát biztosító jogdíjra,
internetes szolgáltatás havidíjára,
szállítási költségekre.

A pályázathoz csatolni kell

a/ a műalkotás leírását, látványtervét, vázlatokat, terveket, kiemelten hangsúlyozva a média újszerű felhasználását tükröző jegyeket,

b/ a bemutatás módját, feltételeit,

c/ magánszemély esetén a pályázó szakmai életrajzát és referencia-anyagát,

d/ szervezetek esetén a pályázathoz kapcsolódó tevékenység bemutatását, az alkotók és közreműködők szakmai önéletrajzát,

e/ az alkotás megvalósítására és bemutatására készített ütemtervet és a két költségvetést az NKA-tól igényelt támogatási összegek feltüntetésével,

f/ a szerzői, felhasználási jogok tisztaságáról szóló nyilatkozatot,

g/ pályázati díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

A felsorolt mellékletek első öt pontját (a-tól – e pontig) CD-n vagy DVD-n is kérjük három példányban beadni a felsorolás szerinti könyvtárstruktúrában.

A pályázó nevezési díj címen 5 000 000 Ft igényelt támogatási összeghatárig 10 000 Ft+ 25% áfát, 5 000 000 Ft igényelt támogatási összeg felett pedig 20 000 Ft + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg

az NKA igazgatósága 10032000–01425200–00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, vagy kitölthető az NKA honlapján.

Az adatlapok internetes letöltése és/vagy kitöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:

Fekete Gabriella, telefon:351-5461/122, email:

Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A pályázatok
2005. február 28-ig beérkezően
nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H-1388 Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.