Balatorium Artist Residency

határidődeadline: 2022. május 15.

A BALATORIUM művészeti rezidenciaprogramot hirdet a 2022-es évre különféle területeken és médiumban alkotó művészek számára. A rezidenciaprogram célja, hogy a balatoni régióban aktív kutatókkal, szakértőkkel és ökológusokkal való együttműködéseken keresztül a résztvevő művészek hely- és kontextusspecifikus kutatásokból kiindulva, saját gyakorlatukhoz és módszertanához illeszkedve hozzanak létre új műveket a tudomány és a művészet párbeszédének előmozdításával.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében megvalósuló BALATORIUM kulturális eseménysorozat és tudománykommunikációs projekt a Balatonhoz és térségéhez kötődő legfontosabb ökológiai kihívásokat, folyamatokat és az ezek megértését elősegítő kulcsfogalmakat mutatja be az egyedi, kifejezetten a térségre reflektáló, széles körben hozzáférhető és megtapasztalható kulturális programok és további tartalmak segítségével.

A közel két éves programsorozat sokféle formátummal tervez: performatív tájbejárásokkal, interaktív köztéri akciókkal, kiállításokkal, beszélgetésekkel, hangjátékokkal, művészeti rezidenciaprogramokkal és edukációs programokkal. Mindemellett a szakmai háttérmunka eredményeként interjúk, rövid háttértanulmányok, szöveges és videó formátumú bejegyzések, infografikák és toolkitek egymásra épülő közreadásával hívjuk fel a figyelmet a balatoni régió mint ökológiai rendszer sérülékenységére, elsősorban a széleskörű szemléletváltás elősegítésére.

A BALATORIUM program keretében a PAD Alapítvány nyertes pályázata alapján koprodukciós partnerként vesz részt számos másik, e területen releváns szakmai szereplővel együtt dolgozva. 

A BALATORIM A.I.R. program szakmai partnerei a Balaton Limnológiai Kutatóintézet és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. Az alkotók a fenti két intézmény kutatóival a rezideciaprogramot megelőzően és annak folyamán rendszeresen egyeztetnek, a kutatók a rezidenciaprogramon résztvevő alkotók mentoraiként segítik a folyamatot.

A tihanyi székhelyű Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladatai közé tartozik az édesvizek környezettani kutatása, a Balaton és vízgyűjtője élővilágának feltárása, annak tér- és időbeli változásainak, életfolyamatainak, anyagforgalmi sajátosságainak a vizsgálata, továbbá az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezők feltárása. Az intézet a vízi élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő alap- és alkalmazott kutatásokkal is foglalkozik, különös tekintettel az Európai Unió Víz Keretirányelv végrehajtásának szakmai hátterére, valamint az ökológiai állapotot értékelő rendszerek fejlesztésére. Kutatási eredményei révén általánosan elősegíti az édesvízi és a vizes élőhelyek védelmét, élőviláguk megőrzését, melynek révén támogatja a fenntartható fejlődés megvalósulását a Kárpát-medencében.

Az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park a Balaton északi partján, 1–15 km szélességű sávban húzódik, területe (mintegy 57.000 hektár) 6 korábbi tájvédelmi körzetet foglal magába: a Kis-Balatont, a Keszthelyi-hegységet, a Tapolcai-medencét, a Káli-medencét, a Pécselyi-medencét és a Tihanyi-félszigetet. Életrehívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól különálló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék és a Kis-Balaton összefüggő területére kiterjedő védett ökológiai rendszer. A Bakony‒Balaton Geopark – melynek területe részben a nemzeti parkban található – az itt fellelhető földtani, természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatását, társadalmi jelentőségük tudatosítását tűzi ki célul. A geopark 2012-ben vált teljes jogú tagjává az Európai Geopark Hálózatnak és egyúttal az UNESCO által támogatott Globális Geopark Hálózatnak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság fő tevékenységei közé tartozik a természetmegőrzés, a tájvédelem, a természetvédelmi gazdálkodás, valamint a szemléletformálás és az ökoturizmus.

Pályázók köre:

A pályázatra életkori megkötés nélkül bármilyen művészeti területen vagy médiumban aktív alkotó / alkotópáros benyújthatja jelentkezését.

A rezidenciaprogram első évadának dátuma 2022. október első fele, szakmai partnere és helyszíne a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI). A rezidenciaprogram második évadára a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának egyik helyszínén 2023 tavaszán kerül sor.

A rezidenciaprogram keretében történő kutatásra épülő új művek / produkciók a 2023 augusztusában megvalósuló BALATORIUM Ökológiai Héten kerülnek bemutatásra, ekkorra kell elkészülniük és bemutatható formában megvalósulniuk.

A programban részt vevő alkotók számára a következőket biztosítjuk:

 • szállás (14 éjszaka)
 • utazási költség (belföldön) – a residency helyszínére és vissza, valamint a 2023-as Ökológiai Hétre egy-egy alkalommal
 • anyagköltség (számla ellenében, projektenként maximum 300.000 Ft, amely az Ökológiai Héten való bemutatás költségét is magában foglalja)
 • honorárium (számla ellenében, egyéni alkotók esetében 150.000Ft, alkotópárosok esetében 200.000Ft)
 • konzultációs és mentorálási lehetőség – a kutatói és alkotói folyamat támogatása
 • a BALATORIUM szakmai csapatának kurátori és produkciós közreműködése 
 • az elkészült mű bemutatása a 2023-as Ökológiai Héten
 • az elkészült mű dokumentációja
 • a művet és kontextusát bemutató videóinterjú elkészítése
 • az elkészült mű bemutatása a szakmai és a nagyközönségnek a BALATORIUM projekt honlapján, valamint a projekt megismertetése a sajtóval

A helyszínen műterem nem áll az alkotók rendelkezésére. 

A pályázaton kiválasztott alkotók vállalják:

 • a rezidenciaprogramra való felkészülést, a helyszínnel kapcsolatos előzetes tájékozódást, amihez a programban mentorként résztvevő kutatók előzetes anyagokat biztosítanak
 • a kéthetes rezidenciaprogram alatti helyszíni jelenlétet
 • együttműködést a rezidenciaprogram mentoraival
 • az elkészült mű a 2023-as Ökológiai Héten való bemutatását, a mű a szervezőkkel előzetesen egyeztetett módon történő installálását
 • hogy a rezidenciaprogram alatt 2 alkalommal néhány mondatban beszámolnak munkájukról a BALATORIUM közösségi médiafelületein
 • eleget tesznek a projekttel kapcsolatos sajtómegkereséseknek
 • vállalják, hogy elkészült műveiket és az alkotói folyamatot a Veszprém-Balaton 2023 EKF program, és különösen a BALATORIUM szellemiségében mutatják be
 • hozzájárulnak, hogy művük dokumentációját, részleteit, reprodukcióit, illetve művészi koncepcióját a VEB2023 EKF online és offline felületein megjelentesse az alkotói kreditek feltüntetésével 

A pályázatokat a VEB2023 EKF, a BALATORIUM csapata, a Balaton Limnológiai Kutatóintézet kutatói és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, valamint a szakmai zsűri tagjai bírálják el.

A szakmai zsűri tagjai:

 • Can Togay, filmrendező, forgatókönyvíró, színész, költő, kurátor, a VEB2023 EKF kulturális és kreatív főtanácsadója
 • Berecz Diána, kulturális és vizuális antropológus, a PAD Alapítvány elnöke, a szabadonbalaton társalapítója
 • Bubla Éva, művész-aktivista, a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori kutatója, a szabadonbalaton társalapítója
 • Szalipszki Judit, a Trafó Galéria kurátora, a BÜRO imaginaire társalapítója
 • Dr Reuben Fowkes, londoni székhelyű, kelet-európai kortárs művészetekre és ökológiára szakosodott kurátor, művészeti író, művészettörténész, az Institute of Advanced Studies, UCL Post-socialist Art Center (PACT) társigazgatója, a Translocal Institute for Contemporary Art társalapítója
 • a Balaton Limnológiai Kutatóintézet kutatója
 • a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa

A pályázat elbírálásakor a zsűri a pályázat szakmai megalapozottságát, a pályázó eddigi művészeti gyakorlatát és szakmai tapasztalatát, a pályázat által felvetett kérdések relevanciáját és a tervezett mű megvalósíthatóságát veszik figyelembe. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik eddigi praxisuk során ökológiai kérdésekkel is foglalkoztak, illetve akiknek a projektterve a kutatókkal való kollaborációra épít.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 • legfeljebb két oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot (név, állandó lakcím, emailes és telefonos elérhetőség, szakmai tanulmányok, kiállítások, szakmai elismerések stb.)
 • digitális portfóliót, mely a pályázó válogatott munkáit tartalmazza (pdf formátumban, max. 10 MB
 • legfeljebb két A4 oldal terjedelmű szakmai tervet, melyben a pályázó felvázolja, hogyan használná ki a rezidenciaprogram által nyújtott lehetőséget
 • rövid leírást azzal kapcsolatban, hogy a pályázó hogyan képzeli el az intézetek kutatóival való együttműködést, milyen jellegű együttműködésre számít
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatra benyújtott adatokat a felhívás kiírói, a VEB2023 EKF (VEB 2023 Zrt.) és a PAD Alapítvány kezelheti, a pályázat szervezésében résztvevő munkatársak és szakértők, valamint a zsűri tagjai megismerhetik.

A pályázat nyertese vállalja, hogy a programot követő egy hónapon belül legalább egyoldalas beszámolót készít magyar nyelven, és azt elküldi a VEB2023 EKF és a BALATORIUM szakmai csapata részére.

A pályázati támogatás és az együttműködés részleteiről a szervezők a nyertes pályázóval külön megállapodást kötnek. A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.

A pályázatot e-mailben kérjük benyújtani a címre, a pályázat benyújtása ingyenes. 

A pályázat beadásának határideje: 2022. május 15. (éjfél), a pályázati eredményről május 30-ig értesítjük a jelentkezőket.

BALATORIUM ökológiai x kulturális koncepció: 
https://bazis.balatorium.hu/koncepcio  

Interjúk, megközelítések: 
https://bazis.balatorium.hu/bejegyzesek 

Balatorium:
https://veszprembalaton2023.hu/projekt/balatorium  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PDF >>