Deák Dénes ösztöndíj művészettörténész, illetve várostörténész részére

határidődeadline: 2008. május 19.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
DEÁK DÉNES ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, illetve várostörténész részére.

Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi
1500 dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre;
s egy évre biztosítja a tulajdonában levő Budapest, II. kerületi kétszobás lakás használatának jogát – a lakás közüzemi díjainak kifizetése (gáz, villany, telefon) az ösztöndíjast terhelik.

Pályázni egy évre szóló, részletes kutatási tervvel, szakmai önéletrajzzal és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz
vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport.

Az ösztöndíjassal a kuratórium szerződést köt, melynek értelmében kutatómunkája összefoglalásaként írásban kell beszámolót készíteni. Az ösztöndíjasnak a két éven belül e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt, mint támogatót fel kell tüntetnie.

Az ösztöndíj legfeljebb egyszer hosszabbítható meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2008. május 19.

Az elbírálás határideje: 2008. július 27.

Az ösztöndíj első részlete kifizetésének, valamint a lakásba való beköltözésnek dátuma 2009. február.

Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva, illetve megfelelő pályázat híján ne adja ki.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.

További információ kérhető a fenti címen,
a e-mail címen,
illetve telefonon: 22/329-431.