Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2008. február 20.

Pályázati felhívás
a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek részére a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, és hogy kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanulmányi intézetek hallgatói, valamint azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, illetve nappali tagozatos DLA-ösztöndíjasok.
A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 30 fő.
Pályázhatnak: 1973. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000 Ft/hó
Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag elbírálása alapján két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat.
Az ösztöndíjasok az évente megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon kötelesek számot adni a végzett munkájukról. Az ösztöndíj visszavonható.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázat mellékleteként megjelent adatlapot,
2./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot aláírva,
3./ Diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolatát,
4./ Munkatervet (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírását) 4 példányban,
5./ Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentációt (portfolió),
6./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat (adatlap, önéletrajz, diplomamásolat, munkaterv-4 pld.) személyesen vagy postai úton a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz kell benyújtani. Felelős munkatárs: Leposa Zsóka tel: 356-7444/104 vagy 122 mellék.
Cím: 1014 Budapest, I. ker. Úri u. 54-56. Postacím: 1250 Budapest l Pf. 17.
Beadási határidő: 2008. február 20. szerda, 15.00 óra

A művek és a portfolió beadásának helye: Műcsarnok (Bp. Dózsa György út 37.), hátsó kapu, teherporta. Időpontja: 2008. február 25. 10-16 óra között
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség!
A művek és a portfoliók visszaadásának időpontja: 2008. február 28. 10-16 óra között.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), és a www.lektoratus.hu honlapról.

Budapest, 2008. január 21.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus