Dunaújvárosi Fotográfiai Biennálé

határidődeadline: 2007. március 2.

Dunaújvárosi Fotográfiai Biennálé

2007. április 28 – május 31.

A Fotografus.hu – Alapítvány a Magyar Fotográfiáért és a Kortárs Művészeti Intézet közös szervezésében 2007-ben először megrendezésre kerül a Dunaújvárosi Fotográfiai Biennálé.

A rendezők ezúton hirdetnek pályázatot fiatal, alkotó fotográfusok részére a 2007. évi Biennálén való részvételre.

A Biennálé célja a magyarországi fotográfia 35 év alatti alkotóinak minél szélesebb körben való színvonalas bemutatása a szakma és az érdeklődők számára.

A rendezvény több mint tíz dunaújvárosi kiállítóhelyen prezentálja a fiatal alkotói fotográfia aktuális irányait, a magyarországi alkotók jellemző törekvéseit. Ehhez kapcsolódóan meghívott nemzetközi vendégkiállítók munkái is bemutatásra kerülnek.

Az egyéni és csoportos kiállításokon kívül egyéb szakmai rendezvények – előadások, vetítések, portfolió-konzultációk és szakmai fórumok egészítik ki a programot. A Biennálé anyagából katalógus készül.

A Biennálén való részvétel pályázati alapon történik.

Pályázati feltételek:

1. A pályázaton saját munkával részt vehet minden 1972. január 1. után született (Magyarországon tevékeny) alkotó fotográfus.

2. Pályázni lehet minden formanyelvében és tartalmában korszerű, alkotói igénnyel készült összefüggő anyaggal, installációval, vetíthető képanyaggal, projekttel, egyéni vagy csoportos kiállításon való részvételre.

3. A pályázatot a Fotografus.hu Alapítvány és a Kortárs Művészeti Intézet által kijelölt szakmai kuratórium bírálja el. A pályázóval történő egyeztetés után a kuratórium dönthet a nyertes anyagok egyéni vagy csoportos kiállításon való bemutatásáról.

4. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályaművet nézőkép vagy portfolió formában, a kiállítási képek méretére, számára, és installálására vonatkozó tudnivalókkal, illetve annak megjelölésével, hogy az anyag korábban volt-e kiállítva vagy publikálva. Ezen kívül a pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot is mellékelni kell.

5. A pályamű elfogadása esetén a képeket kiállításra kész formában kell átadni. A készülő katalógushoz, melyben minden kiállító munkája szerepel, analóg munkák esetén nyomdai feldolgozásra alkalmas minőségű nézőképet, digitális alapú művek esetén a végterméknek tekinthető adatállományt kell mellékelni.

6. A kuratórium meghívott szakemberekkel együtt dönt díjak odaítéléséről.

Átadásra kerül: 1 db fődíj: 150.000 Ft.

1 db különdíj (a Biennálé felfedezettjének): 100.000 Ft.

Egyéb díjak a rendezvény támogatóitól.

7. Leadás: A pályázati anyagokat 2007. március 1-2-án 11.00 és 18.00 között a Fotografus.hu Alapítvány címére, Budapest V. Akadémia u. 1. kell leadni. A pályázati anyagok elszállítása március 5-6-án 11.00 és 18.00 között történik.

Szerzői és felhasználói jogok:

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművekről készült reprodukciók nyomtatott, illetve elektronikus felhasználására a pályázó nevének feltűntetése mellett.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet, a kiállítástól számított egy évig az eseményhez kapcsolódó kiállításokhoz, egyéb célra felhasználhatja.

További információ: a 30-9215-582 és 30-2704-864 telefonszámokon.