Éntörténetek Közép-Európában

határidődeadline: 2005. január 15.

Pályázati kiírás az Éntörténetek Közép-Európában című fotókiállításon való részvételre

Pályázatot hirdetünk fiatal alkotók számára, akiktől a lenti kiállítás-koncepcióba illő fotómunkákat várunk. A kiállítás szervezője az Ernst Múzeum Dorottya Galériája és a Lumen Fotóművészeti Alapítvány (http://www.ernstmuzeum.hu/dorottya ; http://www.photolumen.hu). Kurátorok Csatlós Judit és László Gergely. A kiállításnak a Dorottya Galéria biztosít helyet június 7 ­ július 9 között, ezt követően az anyag bemutatásra kerül Pozsonyban (Fotóhónap), Prágában és Lódzban (Nemzetközi Fotófesztivál). A rendezvényt magyar-angol nyelvű katalógus és szlovák, lengyel, cseh nyelvű flyer kíséri. A pályamunkák beérkezési határideje január 15. A zsűrizés január 21-ig megtörténik, ezt követően pár napon belül mindenkint értesítünk az eredményről. A zsűri felkért tagjai Petrányi Zsolt és Somogyi Zsófia, továbbá Csatlós Judit és László Gergely. A kiállításra egy magyar résztvevőt választunk ki. A pályázatot e-mailen a következő címre várjuk: vagy , vagy leadható a Dorottya Galériában Simon Katinál vagy Somogyi Zsófiánál a galéria nyitvatartási ideje alatt (hétfő-szombat 10.00-18.00). Formai követelmények: A pályázat mérete ne haladja meg az 1 Mb terjedelmet. Az anyagnak tartalmaznia kell a képeket, rövid leírást a munkáról és a pályázó önéletrajzát. További információ kérhető a következő telefonszámokon: Csatlós Judit: 06-20-240-1978 László Gergely: 06-30-395-1513 Éntörténetek Közép-Európában kiállítás-koncepció Kiállításunk témája a mindennapok során megjelenő sajátos közép-európai identitás. A négy visegrádi országot összekapcsoló kulturális azonosságok, és az egyének sorsát alakító történelmi tapasztalatok talaján az itt élők az elmúlt 15 évben saját Európán belüli helyzetük újragondolására és újraalkotására kényszerültek. Ennek részeként az egyén önmeghatározása előtérbe került, és a vizuális művészeteken belül is megfigyelhetővé vált a fokozott önreflexivitás. A közép-európai kortárs fotográfiában egy önvizsgáló és naplójelleget felmutató irányzat körvonalazódik, ahol az alkotó képi jelenléte és ennek különféle értelmezései kapnak helyet. A Közép-Európai lét bemutatásához olyan fiatal fotósokat hívunk segítségül, akik a valóság feltárásának szubjektív útját választották. Fontosnak tartjuk, hogy a kiállításra kerülő képek sorozatok, amelyek naplószerű jellegébűl adódóan a dokumentáció nem tények puszta rögzítése, hanem egy sajátos én- és valóságkép közvetítője. Olyan anyagokat keresünk, amelyek központi kérdése a személyes identitás és a mindennapi valóságtapasztalat kapcsolata. Közös bennük, hogy az alkotó szubjektummal egyenértékűen jelenik meg annak környezete. Így minden kép kettős tükröt tart elénk: a környezethez kötődő személyiséget, illetve a szubjektivitást felvállaló valóság-értelmezést. További válogatási szempont, hogy tudatos alkotói intenció legyen a saját én dokumentálása. Ennek során nem teszünk különbséget fiktív és valóságos tények között, mivel ezt a különbségtevést nem tekintjük relevánsnak. Minden „történet” egyaránt igaz, ha úgy tetszik egyaránt hamis. Nem célunk, hogy áttekintést nyújtsunk a kérdésfelvetésünkhöz illeszkedő alkotások teljes spektrumáról. Csak azt vállaljuk, hogy a jelenleg alkotó, fiatal generáció én-megjelenítési törekvéseit, történeteit és identitás-alkotó kísérleteit bemutatjuk. A vállalkozás további hozadéka, hogy rámutat, a pályakezdők helykeresésének közös vonásaira, illetve a kortárs fotográfiához fűződő ­befogadó és alakító ­ viszonyaikra. Csatlós Judit