Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj

határidődeadline: 2009. február 27.

Pályázati felhívás a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a 2009. évi Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A kutatói munkatervnek tartalmazni kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó a kutatást elvégezni kívánja, a kutatás tervezett publikációs hozadékát. (PhD-ösztöndíjas témával nem lehet pályázni). Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van lehetőség.

A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag (kutatói beszámoló illetve publikációk) alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat. Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három évet. A beszámolók rezüméit a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a honlapján közzéteszi.

Pályázhatnak: 1969. január 1. után születettek.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 12 fő.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000 Ft/hó

A pályázati kérelemhez 7 példányban csatolni kell:
1) A kiírás mellékleteként megjelent adatlapot,
2) A pályázó szakmai önéletrajzát,
3) Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírását (részletes munkatervet), amely megvalósításához a pályázó a támogatást kéri,
4) A pályázó eddigi publikációinak jegyzékét és három jelentősebb publikációjának a másolatát.

Beadási határidő: 2009. február 27. péntek 14 óra (vagy postai úton legkésőbb február 20-i feladással.) A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz kell benyújtani. Cím: 1014 Budapest, I. Úri utca 54-56. Postacím: 1250 Budapest1 Pf.17. Felelős munkatárs: Simonffy Szilvia művészeti főtanácsadó, tel: 3567-444/ 132 mellék.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu ), és a www.lektoratus.hu honlapról.