Műteremlakás pályázatok

határidődeadline: 2016. február 29.

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a bérlőkijelölési jogával érintett üresen álló műteremlakások határozott időre szóló bérlésére nyílvános pályázatot ír ki.

A műteremlakások bérlésére pályázhat minden olyan alkotóművész, aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni és csatlakozott a Magyar Mecénás Programhoz.

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (6) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakás esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a bérlőkijelölési jog gyakorlását költségvetési szervre vagy alkotóművészeti hivatásgyakorlást szolgáló gazdasági társaságra ruházhatja át. A törvény 87. § (3) bekezdése szerint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy a műteremlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog gyakorlásának feltételeit rendeletben határozza meg.

A 43/2012. (XI. 29.) EMMI rendelettel módosított a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet alapján a műteremlakások bérlőjét a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) jelöli ki nyilvános pályázat alapján.

A MANK a beérkezett pályázatokat a mellette működő Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság javaslatának figyelembevételével bírálja el. A Bizottság működési rendjét és a pályázati eljárás menetét az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság Működési Szabályzata határozza meg.

Pályázati adatlap:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/Palyazati_adatlap_1.pdf

MŰTEREMLAKÁSOK LISTÁJA
Budapest II., Frankel Leó út 68. IV. 15.
Budapest XI., Lágymányosi u. 17/A V. emelet 1.
Budapest XIII., Máglya köz 3. III. Lh. földszint 2.
Budapest XIII., Lehel utca 14. 1. Lh. II. 9/B
Budapest XIII., Lehel utca 14. 1. Lh. félemelet 8.
Hódmezővásárhely, Gosztonyi József u. 14.
Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 27. fszt 1.
Salgótarján, Rákóczi út 184. I. emelet 5.
Salgótarján, Erzsébet tér 2. 8/2.
Szombathely, Rohonci u. 14. I. emelet 1.
Szombathely, Rohonci u. 14. II. emelet 8.
Szombathely, Gagarin u. 35. I. emelet 2.
Szombathely, Wesselényi u. 5. fszt. 1.
Zalaegerszeg, Báthory u. 56. I.

További információk:
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/muteremlakasok/palyazatok

A pályázati dokumentumokat 1 példányban személyesen, vagy postai úton a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-hez kell benyújtani 2016. február 29. (hétfő) 15.00 óráig.