Művészet a szabadban

határidődeadline: 2018. március 1.

Pályázati felhívás köztéri műalkotások Szentendrén való időszaki kiállítására

A Ferenczy Múzeumi Centrum nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott (az 1. számú postahivatal előtti) téren, a Bizottság-ligetben.

1. A pályázat célja
Köztéri műalkotások létrehozásának és időszakos bemutatásának biztosítása a 2018. évi Art Capital részeként.

2. Keretösszeg
A pályázható összeg megvalósuló művenként legfeljebb bruttó 1 400 000 Ft, amely a járulékos költségeket is magában foglalja.
A művek megvalósítására fordítható egy évnyi keretösszeg: bruttó 2 800 000 Ft.

3. A pályázók köre
A pályázaton a tervek alkotói pályázhatnak.

4. A pályázat elbírálása
A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el. A zsűri tagjai:

Boros Lili művészettörténész
Csontó Lajos képzőművész
Farkas Ádám szobrászművész
Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója
Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Képzőművészeti Főosztályának vezetője

A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól.
A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2018. március 19-ig hozza meg döntését.
A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján tesszük közzé.

5. Formai követelmények
A pályázat nyelve: magyar
Műfaji vagy technikai megkötés nincs.
Egy pályázó több tervet is benyújthat.

6.Tematika
A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak a kert, illetőleg a kert-motívumok értelmezési hagyományához – ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

7. Helyszín
A pályázat helyszínén két évtizeden át egy kortárs szoborkiállítás volt látható, emblematikus szentendrei művészek alkotásaival. 2016 óta újra rendszeresen láthatóak itt köztéri művek, immár az Art Capital részeként.
A teret – amelyet tavaly óta Bizottság-ligetnek hívunk – a szentendrei önkormányzat nemrég felújította, parkosította.

8. Időtartam
A megvalósuló alkotások 2018. június 9-től szeptember 10-ig kell, hogy a Bizottság-ligetben láthatóak legyenek.
A helyszíni installálásra, illetőleg bontásra egyaránt öt munkanap áll rendelkezésre.

9. Jogi kikötések
Az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.
A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.
Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért.
Amennyiben a mű létrehozása a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj biztosítja.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.
Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt.

10. A pályázat benyújtása
A pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (Cd-n, dvd-n vagy pendrive-on PdF-formátumban) kell beadni hagyományos postai úton a következő címre:
Ferenczy Múzeumi Centrum
Igazgatói Titkárság
Szentendre
Fő tér 2-5.
2000

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
Koncepció – 2000-4000 karakter terjedelemben;
Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, a statikai jellemzők megadásával;
Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
Költségvetés – amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;
Szakmai életrajz – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;
Elérhetőség – hagyományos és elektronikus cím.

Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.
A pályaművek beérkezési határideje: 2018. március 1.
A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség.
A beküldött pályaműveket a kiíró nem adja vissza a pályázóknak.

11. Felhasználási szerződés
A Ferenczy Múzeumi Centrum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

12. A felhasználási díj folyósítása
A felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2018. május 31-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

13. A teljesítés ellenőrzése
A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeumi Centrum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

14. Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

15. További információ
A pályázattól kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói titkárságán lehet telefonon, e-mailben vagy személyesen érdeklődni.