Pályázat a III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé Oltár című kiállításán való részvételre

határidődeadline: 2006. november 6.

2002-ben, az első alkalommal a Keresztrefeszítést és a legfontosabb szimbólumot, a keresztet választották a szervezők, míg a kecskeméti Cifrapalota felújítása miatt egy évet csúszva 2005 tavaszán a Genezis őstörténeti részét, a Teremtés könyvének első 11 fejezetét. Ezúttal – visszatérve a páros évekhez – az oltár, illetve az ahhoz kapcsolódó liturgikus tárgyak, klenódiumok lesznek a főszereplők.
1. Az oltár ezúttal némileg kötetlenebb téma. Nem kell feltétlenül az egyes keresztény felekezetek oltárainak, oltárképeinek formai és tartalmi tradíciókhoz ragaszkodni, le-hetőség van magának a jelenségnek, az ég és föld, a materiális és a metafizikus, illetve a racionális és az irracionális világ közötti kapcsolat szakrális „eszközére”, kultikus „építményére” tenni a hangsúlyt, sőt felvillanthatóak más, nem keresztény vallások „oltár-értelmezései” is.
2. A különböző felekezetek oltárhoz (trapeza, úrasztala) és az eucharisztiához kapcsolódó liturgikus tárgyaira, illetve az úrvacsora kiszolgáltatásának kellékeire kiírandó pályázatunkat külön kezeljük, mivel itt a funkcionalitás, az előírások betartása kiemelt szerepet kap majd a művészi szempontok mellett az értékelés során. Éppen ezért a biennálén is elkülönítve fogják bemutatni a pályázat ezen részére beküldött alkotásokat. Műfaji megkötöttség ezúttal sincs, az objektektől a táblaképekig, a kerámiától az ötvösművészeti alkotásokig szeretnék, ha minden műfaj és technika megjelenne a kiállításon. Egyenlő és őszinte örömmel fogadják a különböző irányzatok képviselőit, a figurális, a nonfiguratív és az absztrakt műveket, vagy pl. az installáció vagy a fluxus körébe tartozó alkotásokat is.
A kiállítás helyszíne és időpontja: A kecskeméti Cifrapalota (Rákóczi út 1.) földszinti termei (5 méteres belmagassággal) 2006. december 15 – február 28. között.

A művek beadásának ideje a Kecskeméti Képtárban november 6–9., 10–16 óra között
Budapesten a Műcsarnokban (3-as hátsó kapu) november 7. és 8., 10–14 óra között

A kizsűrizett művek visszaadásának Kecskeméten: Kecskeméti Képtárban (november 23. és 27. 10–16 óra között)
helye és ideje: Budapesten: Műcsarnokban, 3-as hátsó kapu (november 29., 11–14 óra között).

A művek beadásának feltételei:
Műfaji és technikai megkötések nélküli kiállítás, ahol például rajzfilmmel, ruhával, táblaképpel egyaránt lehet jelentkezni. A kiállításra beadott műveket csak megfelelően keretezve, a grafikákat minimálisan paszpartuval ellátva (két méret lehet csak: 50×70-es és 70×100-as) fogadjuk csak el (az ettől eltérő méretű alkotásokat keretezve kérjük). Installáció jellegű művek esetében a kiállíthatóság technikai feltételeit az alkotónak kell biztosítania. A Budapesten beadható művek maximális méretei (kerettel együtt!) sík (és nem összetekerhető) művek esetében 130×170 cm, míg ez térbeli kiterjedésű alkotások esetében a kb. 40 kg súlyhatár mellett egy mikrobusz raktere a mérvadó. Az ismertetett méreteket meghaladó műveket Kecskeméten lehet beadni. A műveket csak a helyszínen kitöltött adatlappal együtt veszik át.

Zsűri:
Elsődlegesen a minőség biztosítása, a díjazott alkotások kiválasztása végett a rendezők zsűrit kérnek fel. (A zsűrizés várható időpontja: 2006. november 13.)

Beadható művek száma:
A várhatóan nagy számú jelentkező miatt egy alkotó a pályázat két részére csak 1–1 alkotást adhat be. Sorozat esetében a zsűri fenntartja a jogot annak szétbontására, ha az tartalmilag lehetséges.

Katalógus:
A kiállítás megnyitójára színes katalógus jelenik meg. Mivel az anyagi lehetőségek korlátozottak, a szervezők megköszönik, ha reprodukciót is mellékelnek az alkotók.
Kurátor: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész
Cifrapalota
6000 Kecskemét, Rákóczi út 1. Pf. 165; Tel./Fax: 76/480-776; 30/287-2549; e-mail: