Pályázat a Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

határidődeadline: 2012. december 2.

A magyar nemzeti biztos – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonunkban endezendő kiállítás kurátori megbízatására.

A 2013. június 1. – november 24. közötti Velencei Nemzetközi Kpzőművészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a benyújtott pályaművek közül a szakmai zsűri a egjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Gulyás Gábor, a Műcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Velencei Biennálé nemzeti biztosa

A pályázat tárgya: az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában rendezendő kiállítás

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy vagy csoport pályázhat, aki jártas a kortárs képzőművészetben és rendelkezik kiállításrendezői gyakorlattal. Művész is pályázhat saját kiállítása kurátoraként.

A pályázat beadási határideje: 2012. december 2.
A beadás kizárólag postai úton történik. A teljes pályázati anyagot nyomtatott és elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n, pdf-fájlban) is be kell nyújtani:
Műcsarnok Nonprofit Kft.,
Biennále Iroda,
H-1406 Budapest, Pf. 35.

A döntéshozatal várható időpontja: 2012. december 28.

A pályázatot szakmai testület bírálja el, melynek tagjai:
Gulyás Gábor esztéta, nemzeti biztos
Bartusz György képzőművész, művészeti író, akadémikus, egyetemi tanár (Kassa)
Bordács Andrea esztéta, az Új Művészet szerkesztője, a Nyugatmagyarországi Egyetem docense (Szombathely)
Boros Géza művészettörténész, az EMMI Művészeti
Főosztályának vezetője
Keserü Katalin művészettörténész, akadémikus, egyetemi tanár (Budapest)
Készman József művészettörténész, a Műcsarnok vezető kurátora
Sturcz János művészettörténész, egyetemi tanár, a budapesti Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője
Újvárossy László képzőművész, művészeti író, egyetemi tanár (Nagyvárad)

http://mucsarnok.hu/new_site/dl/2013_Velencei_Biennale_Palyazat_OK.pdf