Pályázat köztéri plasztikai alkotásra

határidődeadline: 2010. szeptember 30.

Pályázat témája: Dr. Béres József (a Béres Csepp feltalálójának) emlékét őrző gyógy ivókutat is magába foglaló köztéri plasztika.

A megvalósítás helye: Szolnok, Dr. Béres József sétány közelében kialakításra kerülő Magyar Rózsák Kertje

A pályázat kiírója: Béres Gyógyszergyár Zrt.

A pályázat jellege: nyílt

A pályázaton résztvevők köre: A Béres Gyógyszergyár Zrt. feladatának tekinti a fiatal alkotó művészek támogatását, ezért pályázatot hirdet minden olyan szobrászművész számára, akinek életkora a pályázat kiírásának évében legfeljebb 40 év. (A pályázat kiírója ilyen módon szeretné biztosítani, hogy sikeres pályázat esetén egy fiatal szobrászművész jusson köztéri plasztikai megbízáshoz.)

A plasztikai alkotással kapcsolatos legfontosabb elvárások:

• méltó emléket állítson Id. Dr. Béres Józsefnek, a Béres Csepp feltalálójának (1920 – 2006)
• Id. Dr. Béres József, a Béres Csepp feltalálójának emlékét hordozó gyógyvizű ivókút, mely a feltaláló munkásságát, szellemiségét is megtestesítő köztéri plasztika.
• a szobrászat eszközeivel, időtálló anyag (vagy anyagok) használatával fejezze ki a tudós feltaláló munkásságát allegorikus formában. (Béres József életművének legfontosabb része: a Béres Csepp. Életfilozófiájának legáltalánosabban, legelterjedtebben használt kifejezője: a mindenkor segítő, a cseppet, a tudást, a gyógyulás lehetőségét az embereknek átadó kéz. A Béres vállalat logójában is ez a két attribútum (cseppet adó kéz) jelenik meg.)
• A posztamentum (ivókút funkció) és az életműnek emléket állító plasztikai alkotás egy egységet kell, képezzen. Ugyanakkor a két funkció akár egyben, akár külön is megjeleníthető.
• a mű legyen korszerű, valósítsa meg Béres József szellemiségének karakteres és felismerhető ábrázolását
• a plasztikai alkotás szerves vagy különálló részét képezi a későbbiekben megfogalmazott felirat: pl. Dr. Béres József, a Béres Csepp megalkotójának emlékére…
• megjelenése, mérete megfelelő jelentőséget, hangsúlyt biztosítson a műnek, ugyanakkor harmonikusan illeszkedjen a környezetbe, a park szerves részévé, „szerethető” köztéri alkotássá váljon.

A pályázat kétfordulós:

Az első fordulóra grafikai technikával megvalósított látványterveket várunk.
Egy elképzelésnek legalább három nézetből történő ábrázolása szükséges. Egy alkotó több tervet is benyújthat, de csak egy juthat tovább a második fordulóba. Az első fordulóra beadott pályaművek díjazásban nem részesülnek.

Az első fordulóra készülő tervek beérkezésének határideje: 2010. szeptember 30.
A beadás címe: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
A beadás módja: személyesen vagy postai úton (A borítékra rá kell írni: Id. Dr. Béres József szoborpályázat)
Az első forduló eredmény hirdetése: 2010. október 31.

A második fordulóban az első forduló alapján a bíráló bizottság által kiválasztott 5 alkotó vehet részt.
A második fordulóban részt vevő alkotók további feladata:
• a tervezett mű minimum1:8 arányú modelljének, valamint részleteket ábrázoló rajzok, tervek elkészítése.
• részletes leírás a tervezett műben felhasználandó anyagokról
• a mű várható kivitelezési irányárának, a kivitelezési költségek főbb tételeinek, leírása. Az ár a bírálatnál fontos szempont.
• a mű megvalósításához szükséges idő meghatározása

A második fordulóban részt vevő 5-ből 4 alkotót egyenként bruttó 100.000,- Ft költségtérítés illet a második forduló elbírálása után.
Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul mind az öt, a második fordulóban részt vett alkotó, egyenként 100 000 Ft költségtérítésben részesül.

A második fordulóban részt vevő pályázók bevonhatnak alkotótársat (pl. a plasztika posztamentumának, talapzatának, ivókút funkciók formai megtervezésébe)

A második fordulóra készülő tervek beérkezésének határideje: 2010. január 15.
A beadás címe: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
A beadás módja: személyesen vagy postai úton (A küldeményre rá kell írni: Id. Dr. Béres József szoborpályázat)
A második forduló eredmény hirdetése: 2011. február 7.

A megvalósítás határideje: 2011. május 31.

A pályázat nyertesének tiszteletdíja 2 millió (kettő millió) Ft, amely magába foglalja az alkotás megvalósításával kapcsolatban felmerülő valamennyi művészi és technikai teendő (művezetés, stb.) elvégzésének költségét, de nem foglalja magába a megvalósítás költségeit.
A pályázóknak lehetőségük van komplex, de részletes (vállalkozói) ár kialakítására is, amely magába foglalja az alkotói és kivitelezési költségeket egyaránt.

A kiíró, illetve Szolnok városa biztosítja a mű környezetének (burkolat, parkosítás) megvalósítását, költségeit.
A pályázaton részt vevő alkotók a helyszíni szemlét és az egyéb felkészülést saját költségükön teszik. A munkát inspirálhatja, segítheti Béres Klára Cseppben az élet című, Dr. Béres Józsefről szóló könyve (beszerezhető a http://www.beres.hu/hu/cegunkrol/kiadvanyaink/megrendelheto_beres_kiadvanyok/ címen és a nagyobb könyvesboltokban).

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
• a második fordulóban részt vevő terveket dokumentálja, kiállítsa és kommunikációjában felhasználja,
• eredménytelennek ítélje a pályázatot és új pályázatot írjon ki.

A pályázatot a kiíró képviselőiből és szakértőkből álló bizottság bírálja el.
A pályázat kurátora Futó Tamás, akit a pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a e-mailen kereshetnek meg
További információkért, a köztér és az ivókút kialakításának pontos műszaki terveiért keresse fel a http://www.beres.hu/hu/sajtoszoba/hireink/151/palyazat_kozteri_plasztikai_alkotasra/ honlapot.