Pályázat Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítésére

határidődeadline: 2018. július 1.

1. A kiíró megnevezése
A pályázat megbízója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Megbízó).
A pályázat kiírója és költségviselője a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: Lebonyolító).
Pályázati ügyintéző: Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya (a továbbiakban: BTM – Budapest Galéria)

Kapcsolattartók:

Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709,

Matzon Gertrúd mérnök
Tel: +36 30/540 2115,

2. A pályázat célja, tárgya és anyaga

A pályázat célja a budapesti Széll Kálmán téren felállítandó, Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítése.
Helyszín: a metrókijárat melletti gyalogos- és közlekedésforgalmi sík, burkolt felület kijelölt háromszöge (lásd melléklet).
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

Letölthető információk Széll Kálmánról és a térről elérhetők a Budapest Galéria weblapján: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást, szállítást, engedélyezési költségeket és a tiszteletdíjat – maximum bruttó 36 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.

A terület kezelője a Budapesti Közlekedési Központ, tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik.

A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik.

Egyéb információ A BTM-Budapest Galéria kapcsolattartóitól kapható.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.

3.2. A pályázók köre
– aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
– aki pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
A kiíró e műfajban referenciával rendelkező szobrászok és építészek, ill. tervezői csoportok részvételét várja.
A pályázónak –alkalmassága igazolására – nyilatkoznia kell eddigi szakmai tevékenységéről.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a Bíráló Bizottság vagy a második körös zsűri
– döntésében résztvevők
– a döntésben résztvevők hozzátartozója
– a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

3.3. Részvételi feltételek
– a pályázat beadása határidőre
– a második fordulóra elkészítendő modell beadása határidőre
– nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőben történő átadása

A pályázat első 4 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Lebonyolító nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Lebonyolítója és Megbízója, valamint a szobor tulajdonosa, azaz Budapest Főváros Önkormányzata részére.
A nyertes pályamű költségmentesen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.
A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása

4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat digitálisan (PDF-formátumban) nyújtható be. A kiírás 5.1. pontja alapján elkészített dokumentumokat digitálisan 2018. július 1. 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre:.

4.2. A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat rangsorban első 4 tervért fejenként 300 000 Ft + ÁFA díjat biztosít, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, az első körös Bíráló Bizottság és a második körös zsűri döntésének.

A beérkezett pályaműveket első körben 2018. július 13-ig értékeli az erre felkért 7 tagú Bíráló szakmai Bizottság, amelynek tagjai:
Dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
Fialovszky Tamás építész
Bakos Ildikó szobrászművész
Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat – Főpolgármesteri Iroda
Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
Lantos Csaba projektvezető, a Budapesti Közlekedési Központ képviselője
Dr. Vízkelety Mariann a Széll Kálmán Alapítvány által felkért Védnökségi Testület tagja

A szakértők első körben – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – 4 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezése 2018. július 18-ig megtörténik, az érintetteket a BTM – Budapest Galéria értesíti.

A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek beadási határideje 2018. szeptember 3. 16 órakor zárul. A beadás helyszíne: Budapest Galéria Varga Imre Gyűjteménye, 1033 Budapest, Laktanya utca 7.

A végső döntés meghozatala:
Az első körben megjelölt 4 pályamű és a beadott modellek alapján Budapest Főváros Önkormányzata, a Széll Kálmán Alapítvány és a Megbízó által delegált tagokból álló második körös zsűri választja ki a nyertes pályaművet 2018. szeptember 21-ig.

A második körös zsűri kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket. Ebben az esetben az időpontot a második körös zsűri adja meg.

A pályázati végső győztest a Lebonyolító 2018. szeptember 26-in nevezi meg, az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A pályázat győztesével a Lebonyolító köti meg a kiviteli szerződést 2018. október 30-ig.

A szobor tervezett avatása: 2019. április 30.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázat Megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. Benyújtandó munkarészek

5.1. Első fordulóban történő részvételhez a pályaműnek a következőket szükséges tartalmaznia
– látványterv
– installálási és elhelyezési elképzelés
– műszaki dokumentáció
– műleírás
– költségelőirányzat
– rövid (PDF-formátumú) prezentáció a pályázó(k) saját munkásságról

Mindezek 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot röviden ismertető prezentációt. A pályázati anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy tartalmazza a „Széll Kálmán pályázat” kifejezést.

5.2. Benyújtandó a második körben
– 1:5-ös méretarányú köztes anyagból készített modell
– részletes műleírás
– árajánlat

6. A két forduló bírálatának szempontrendszere
– a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége
– a kiírás tárgyának és céljának a művészet klasszikus értékeinek a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyedi, magas művészi színvonalú megjelenítése
– a pályaműnek a helyszínhez való illeszkedése, harmóniája környezetével
– az alkotás és a kiírás tárgyának összhangja és művészi kifejező ereje
– az árajánlat – vagyis a kivitelezés és tiszteletdíj – mértéke, a költségvetés realitása