Pályázati felhívás a Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás magyar pavilonjának a kurátori megbízatására

határidődeadline: 2002. október 28.

A Velencei Biennále nemzeti biztosa pályázatot hirdet az 50. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás magyar pavilonjának a kurátori megbízatására.

Pályázhat: művészettörténész, művészkurátor, aki jártas a kortárs magyar művészetben, kiállításrendezői gyakorlata van és lehetőleg angolul, olaszul vagy franciául tárgyalás szinten beszél.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a magyar pavilonban bemutatásra kerülő projekt szakmai koncepcióját, a kiállítás és a katalógus nyers költségvetési tervét, a feladat ütemezését, a pályázó rövid szakmai életrajzát, kiállításrendezői és publikációs jegyzékét. (A saját illetve a kiállító művészek munkásságáról mellékletként beadott kiadványokat, portfóliákat a pályázók visszakapják.)

Beadási határidő: 2002. október 28. hétfő, 12 óra.
A beadás helye: Műcsarnok Főigazgatói Titkárság.

Az 50. Velencei Képzőművészeti Biennáléra a tervek szerint 2003. júniusa és novembere között kerül sor. A főkurátor: Francesco Bonami. A Biennále központi témája: “Álmok és konfliktusok”.
A főkurátor felhívása szerint “a kiállítás átfogó koncepciója reflektálni kíván arra a kortárs művészeti, történelmi és társadalmi kontextusra, amelyben manapság a művészet születik. Álmaink és konfliktusaink közepette a művészet a jókedv eszköze lehet, és választ adhat azokra a kérdésekre, amelyek jelenkori társadalmunkban meghatározzák az egyén jövőjét. Nagyon értékelnénk, ha a kiállítás témáját Magyarország is átgondolná, mint a döntéshozatal lehetséges kiindulópontját. Mai világunkban a nemzet fogalma változóban van, ami alkalmat ad arra, hogy végiggondoljuk, egy ország esetében – a konfliktusok és álmok tükrében – kik is a kortárs és a jövőbeni DNS aktív részei. Erre a vízióra épül az 50. Velencei Biennále.”
További információt a http://www.labiennale.org honlap tartalmaz.

A pályázatoknál figyelembe kell venni a Velencei Biennále, mint kiállítástípus jellemzőit és a magyar pavilon kiállítótermi sajátosságait. Előnyben részesülnek a nemzetközi koncepcióhoz kapcsolódó pályaművek. A kiállítás költségvetését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2003. évi költségvetésében biztosított támogatás fedezi.

A pályázatot szakmai testület bírálja el. A pályázat nyertesével a Műcsarnok megbízási szerződést köt. Bővebb információ a kurátori feladatokról az oldal következő részében, a magyar pavilon épületéről a belinkelt alaprajzokból szerezhető.

alaprajz 01
alaprajz 02
alaprajz 03
alaprajz 04
alaprajz 05
alaprajz 06

Budapest, 2002. szeptember 26.

Dr. Fabényi Júlia
nemzeti biztos
a Műcsarnok főigazgatója

————————————————

A KURÁTOR FELADATAI:
A kiállítási koncepció, az ütemezési terv és a menedzselési terv elkészítése.
A magyar részvétel szakmai (kiállítási és katalógus-) valamint PR-koncepciójának, továbbá a költségvetési terv elkészítése
A Műcsarnokban felállított – a Nemzeti Biztos irányítása alá tartozó – Biennále Iroda munkájának vezetése. Ennek részeként:
A kiállításon résztvevő művészek felkérése, feladataik határidőkkel történő meghatározása. A kiállításra készülő művek elkészítésének figyelemmel kísérése.
A kiállítási installáció kivitelezésére árajánlatok beszerzése, kivitelezési szerződések előkészítése, a kivitelezés irányítása. Külső közreműködőkkel szerződések előkészítése. Szponzorok keresése.
Biztosítási és szállítmányozási ügyek felügyelete. A kiállítási és installációs anyag összegyűjtése és helyszínre szállítása, a kiállítás megrendezése.
A bontás és a hazaszállítás felügyelete.
A hazai és nemzetközi PR-munka irányítása. A Biennále rendezői által kért adatok és tájékoztató anyagok biztosítása. Sajtótájékoztatók tartása. Meghívók kiküldése, a megnyitással kapcsolatos rendezvény(ek) megszervezése, közreműködés a magyar delegáció hivatalos programjának a megszervezésében, a megnyitó fogadás megszervezése. Megnyitó beszéd készítése.
Bevezető tanulmány megírása a magyar katalógushoz. A katalógus és a kapcsolódó nyomtatott információs anyagok (szórólap, plakát, stb.) valamint az Internetes megjelenés anyagának főszerkesztése. A tanulmányok fordíttatásának, a katalógus tervezésének és nyomdai munkálatainak felügyelete.
Szakmai beszámoló készítése.

A KURÁTOR MUNKÁJÁNAK DÍJAZÁSA:
A kurátorral a Műcsarnokszerződést köt. A munka díjazása az NKÖM által biztosított költségvetés terhére történik.
Az alapdíjon túl a kiállítás sikeressége érdekében a kurátor munkájának honorálása érdekeltségi rendszerben történik. A végzett szakmai munka és a gazdálkodás sikeressége (szponzorok bevonása) függvényében a minisztérium prémiumot állapíthat meg, amelynek az összege maximum az alapdíj 50 %-a lehet. Amennyiben a magyar pavilon díjat nyer el, a kurátort az alapdíj100 %-a illeti meg.

A kifizetés két részletben történik: az alapdíj a megnyitót követően, a prémium a zárását követő szakmai beszámoló elfogadását követően esedékes.