Pályázati felhívás időszaki köztéri műalkotásokra Szentendrén

határidődeadline: 2017. február 6.

Otthon és otthontalanság
Pályázati felhívás időszaki köztéri műalkotásokra Szentendrén

A Ferenczy Múzeumi Centrum (2000 Szentendre, Fő tér 2-5) nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre).

A projekt a 2017. évi az Art Capital programjához kapcsolódik.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Három különálló köztéri műalkotás létrehozása és időszakos bemutatása.

2. KERETÖSSZEG
A pályázható összeg megvalósuló művenként bruttó 900.000,- Ft, amely járulékos költségeket is magában foglalja. Az összeg számlázás esetén nettó+áfa összegként értendő, magánszemély esetén pedig a nettó összeget és azt terhelő valamennyi munkáltatói és munkavállalói járulékot magában foglaló összegként értendő.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

4. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el.

A zsűri tagjai:
Bukta Imre képzőművész
ef Zámbó István képzőművész
Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója
Muladi Brigitta művészettörténész
Wehner Tibor művészettörténész
A zsűri a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2017. március 1-ig hozza meg döntését.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján (www.muzeumicentrum.hu) tesszük közzé. A nyertes nevének közzétételéhez a pályázat beadásával hozzájárul.
A pályázat 3 nyertest hirdet.

5. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A pályázat nyelve: magyar
Műfaji vagy technikai megkötés nincs, de lehet pályázni olyan projekttel is, amely a Chiharu Shiota 2016. évi szentendrei kiállításához összegyűjtött huszonháromezer darab fémkulcsot felhasználja. Egy pályázó több tervet is benyújthat.

6. TEMATIKA
A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak az Otthon és otthontalanság témakörhöz, reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére, az ezzel kapcsolatos társadalmi és pszichikai jelenségekre, tapasztalatokra – ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

7. HELYSZÍN
A Bizottság-liget, azaz a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterület.

8. IDŐTARTAM
A megvalósuló alkotások installálása 2017. június 10-23. között történik, a művek várhatóan 2017. június 24. – szeptember 24. között maradnak a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.

9. JOGI KIKÖTÉSEK
Az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.
A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelősséget. A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges összes költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díja fedezi, biztosítja.
Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért.
Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal.
Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.
A pályázat nyertesével a Ferenczy Múzeumi Centrum írásbeli szerződést köt.

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre:
Ferenczy Múzeumi Centrum
Igazgatói Titkárság
Szentendre
Fő tér 2-5.
2000

A PÁLYÁZATI ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:
Koncepció – 2000-4000 karakter terjedelemben;
Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;
Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
Költségvetés: Amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;
Szakmai életrajz – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;
Elérhetőség – hagyományos és elektronikus cím.
Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.
A pályaművek beérkezési határideje: 2017. február 6., 16.00. óra.
A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség.
A határidőn túl érkezett pályázatokat a pályázatkiírójának nem áll módjában elfogadni.
A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak. Külön kérés esetén a lehetőség van kérni a pályázat visszajuttatását.

11. FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS/SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK
A Ferenczy Múzeumi Centrum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért és egyéb a köztéri pályázat megvalósulásával kapcsolatos felhasználási módokért felhasználási díjként fizeti ki.
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában, korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A beadott mű tulajdonosa az alkotó marad, azonban a Ferenczy Múzeumi Centrum szívesen fogadja ajándékként a műveket a pályázat lezárultát követően.

12. A FELHASZNÁLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSA
A felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2017. május 1-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

13. A TELJESÍTÉS ELLENŐRZÉSE
A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a megkötött szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeumi Centrum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

14. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázattól kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói titkárságán lehet telefonon (+36304894972), e-mailben () vagy személyesen érdeklődni.