Pályázati felhívás public art művek megvalósítására

határidődeadline: 2008. június 2.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) a Reneszánsz Év – 2008 keretében és támogatásával országos, nyílt pályázatot hirdet public art munkák vidéki nagyvárosokban való megvalósítására. A pályázat lebonyolítója az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (a továbbiakban: Lektorátus).
Eddig a public art megjelenései – csekély kivételtől eltekintve – Budapestre korlátozódtak, ezen kíván a Lektorátus a pályázat segítségével változtatni. Szeretné elősegíteni, hogy a vidéki nagyvárosokban is szerepet kapjanak azok a műalkotások, melyek a kortárs magyar kultúrában szellemi frissülést, a kortárs művek befogadása terén pedig új befogadói szemléletet hozhatnak. A programsorozat megvalósítására az Oktatási és Kulturális Minisztérium 30 millió Ft keretösszeget biztosít.

A pályázat célja, hogy 2008 szeptemberében olyan kortárs képzőművészeti alkotások kerüljenek a partnerséget vállalt városok (Debrecen, Dunaújváros, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged és Szombathely) utcáira, amelyek az „utca emberét” próbálják megszólítani.
A kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A két hétig látható public art alkotások a kortárs művészet eszközeinek segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra, és együttgondolkodásra ösztönözhetik.

Pályázati feltételek:

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs.
A public art mű lehet: akció, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés, performance stb.

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is be lehet nyújtani.
Adott városba pályázatot csak a helyszínen lehet beadni!

A megvalósítás konkrét helyét minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a művek nem részesülnek őrzésben, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a szerző(k)nek a tervezés során számolnia kell.
A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a partnerei felelősséget nem vállalnak.
Ugyanakkor az alkotónak arra is tekintettel kell lennie, hogy a mű az elhelyezés / felállítás, a felhasználás két hete, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.
A beérkezett pályázatokból városonként 1-2, összesen maximum 16 pályázati terv kerül megvalósításra.
A projektek támogatási kerete megvalósuló művenként maximálisan nettó 1.000.000.- Ft, amely összeg sem az Áfá-t, sem az esetleges közterheket nem tartalmazza, amelyeket a pályázatkiíró fizet. Tartalmazza ellenben a megvalósítás, működés és elbontás minden egyéb költségét (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök stb.)
A mű megvalósításának összköltségvetése a támogatási keretnél nagyobb is lehet, ebben az esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.
A pályázat nyerteseivel az MMIKL felhasználási szerződést köt. A támogatás kifizetése két részletben történik: az első részlet a kuratórium döntése alapján a szerződéskötés után, a második a megvalósult mű átvételi zsűrije után.
A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratóriumok döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alatt.

A nyomtatott és digitális formában (kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Koncepció – részletes műleírás (max. 2 gépelt oldal) – (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
2. A helyszínrajzoknak megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg.)(A digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban.)
3. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit. (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
4. A pályázó szakmai életrajza (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
5. Névaláírás és elérhetőség (pontos postacím, telefon- és mobilszám, e-mail cím). (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)

A pályázó opcionálisan javaslatot tehet public art műve befogadásának az előkészítésére a városi helyi média vagy egyéb eszközök felhasználásával. A program előtti egy-két hétben igyekszünk megnyerni az esemény számára a nyilvánosság figyelmét.

A konkrét helyszínekre készült pályázatok beadása és bírálata városonként történik, a művek közönség elé kerülésének ideje is településenként eltérő.

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából városonként eltérő összetételű kuratóriumok bírálják el, amelyek az adott város által felkért, a kortárs művészetben jártas helyi szakemberekből, a public art területén elismert szakértőkből és a Lektorátus képviselőiből állnak.

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

A művek köztéren való elhelyezéséhez / megjelenéséhez szükséges engedélyeket a partner települések biztosítják, továbbá a helyfoglalással kapcsolatos esetleges költségeket is vállalják. Az üzemeltetés költségei azonban a támogatási keretet terhelik, ezeket szerepeltetni kell a költségvetésben.

Fontosnak tekintjük a program utólagos értékelését is, ezért ha a városlakók részéről van rá fogadókészség, az érdeklődők részére a településen értékelő vitafórumot biztosítunk a szervezők és a művészek bevonásával.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy:
1. a kuratóriumok döntése és a rendelkezésre álló keretek alapján a pályázatot csak a helyszínek egy részén rendezze meg,
2. a beadott pályamű a pályázó által megjelölttől eltérő helyszínen kerüljön megvalósításra,
3. amennyiben a partner települések a helyszíneket – szándéknyilatkozatuk, ill. a velük kötött megállapodás ellenére – nem biztosítják, az adott településen a project megvalósításától kötelezettségek vállalása nélkül elálljon – akár az eredmények kihirdetése után is.

Helyszínek:

Debrecen

1. Baltazár Dezső tér 1. (MODEM előtti tér)

2. Debrecen-Csapókert, Süveg u. 3. és a Millenniumi tér kereszteződése, illetve ugyanott a református templom kertje (hrsz 4217)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Debrecenben megvalósuló alkotás(ok) szeptember 16-tól szeptember 29-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 9-15-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. szeptember 30-tól október 5-ig a mű elbontására/felszámolására.

A debreceni helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. június 2-án 9 órától 16 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

MODEM, 4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

Kontakt személy: Szabó Attila (06)20/319-2480 (MODEM)
Konzultációs lehetőség: 2008. május 9. 10 óra (MODEM)

A Debrecenben megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Andrási Gábor művészettörténész, kurátor, a Kassák Múzeum mb. vezetője, a Műértő főszerkesztője
Szabó Attila képzőművész (a MODEM és a város képviseletében)
Prokai Gábor a Lektorátus osztályvezetője (a pályázatkiíró képviseletében)
Sturcz János művészettörténész, kurátor, tanszékvezető docens (Magyar Képzőművészeti Egyetem)

Dunaújváros

1. Városház tér (hrsz 74/5)

2. Két Vasmű út közötti zöld terület (a Kortárs Művészeti Intézet épületétől a Martinász szoborig) (hrsz 179)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Dunaújvárosban megvalósuló alkotás(ok) szeptember 18-tól október 1-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 11-17-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. október 2-től október 8-ig a mű elbontására/felszámolására.

A dunaújvárosi helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. május 28-31-ig, illetve 2008. június 2-án 10 órától 18 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Kortárs Művészeti Intézet, 2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.

Kontakt személy: Deák Nóra (06)25/412-220 (Kortárs Művészeti Intézet)
Bokor Zsuzsa (06)25/413-036 (Polgármesteri Hivatal)

A Dunaújvárosban megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Angel Judit művészettörténész, a Műcsarnok kurátora
Körösényi Tamás szobrászművész, tanszékvezető docens (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Leposa Zsóka művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)
Zólyom Franciska művészettörténész, kurátor, a Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros igazgatója

Eger

1. Művészetek háza előtti tér

2. Érsek-kert

3. Zsinagóga Galéria előtti zöld terület (Kossuth L. 17-tel szemben, a várhoz vezető utca mellett)

4. Eszperantó sétány

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

Az Egerben megvalósuló alkotás(ok) szeptember 15-től szeptember 28-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 8-14-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. szeptember 29-től október 5-ig a mű elbontására/felszámolására.

Az egri helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. június 2-án, 9 órától 16 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Kontakt személy: Dudás Tamás tel: (06)36/521-920
(06)70/452-8998

Az Egerben megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Boros Géza művészettörténész, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztályának főosztályvezető-helyettese
Bukta Imre képzőművész, docens (az Eszterházy Károly Főiskola és a város képviseletében)
Petrányi Zsolt művészettörténész, kurátor, a Műcsarnok igazgatója
Sós Katalin tanácsos, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)

Győr

1. Városház tér (Városház előtti térrész)

2. Megyeháza épülete előtti tér (hrsz 7151)

3. Bécsi kapu tér (a Sforza-félbástya előtti tér)

4. Honvéd liget (a Szabadság emlékmű mögött, a Vasútállomás felé eső térrész) (hrsz 7037)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Győrben megvalósuló alkotás(ok) szeptember 23-tól október 6-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 16-22-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. október 7-től október 13-ig a mű elbontására/felszámolására.

A győri helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. május 27-június 2-ig, munkanapokon 10 órától 18 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Városi Művészeti Múzeum, 9021 Győr, Király u. 17.

Kontakt személy: N. Mészáros Júlia tel: (06)96/322-670 (Városi Művészeti Múzeum)

A Győrben megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Baráz Tamás szobrászművész, a Magyar Szobrász Társaság alelnöke
N. Mészáros Júlia művészettörténész, a Városi Művészeti Múzeum igazgatója (a város képviseletében)
Timár Katalin művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum kurátora
Leposa Zsóka művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)

Miskolc

1. Szinva terasz területe (vízfelülettel együtt) (hrsz 2468/2)

2. Kálvária domboldal, Kápolna és a Herman Ottó Múzeum között (hrsz 11687/1)

3. Ifjúsági és Szabadidő Ház (Győri kapu u. 27.) főhomlokzata, illetve a Thököly út – Győri kapu út sarok felőli oldalhomlokzat is

4. Diósgyőr vár (Vár u. 1.), a várárok főbejárat felőli mindkét oldala

5. Miskolci Galéria belső udvara (Rákóczi u. 2.)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Miskolcon megvalósuló alkotás(ok) szeptember 17-től szeptember 30-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 10-16-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. október 1-től október 6-ig a mű elbontására/felszámolására.

A miskolci helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. június 2-án, 9 órától 16 óráig nyújthatók be személyesen, vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Miskolci Galéria, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.

Kontakt személy: Bán András tel: (06)30/648-9354 (Miskolci Galéria)
Eszenyi Miklós tel: (06)46/503-028 (Polgármesteri Hivatal)

A Miskolcon megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Bán András művészettörténész, kurátor, a Miskolci Galéria – Városi Művészeti Múzeum igazgatója (a város képviseletében)
Körösényi Tamás szobrászművész, tanszékvezető docens (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Simonffy Szilvia művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)
Százados László művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, a Balkon szerkesztője

Pécs

1. Uránbányász tér (hrsz 583/1)

2. Az Ybl Miklós utca 9.sz. előtti teresedés (a 17 emeletes épület nyugati oldalán) (hrsz 529/31)

3. Csontváry utca (hrsz 23912/190)

4. Az Általános Nevelési Központ épületei által határolt ún. Agora (hrsz 23912/193)

A Pécsen megvalósuló alkotás(ok) szeptember 13-tól szeptember 26-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 6-12-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. szeptember 27-től október 2-ig a mű elbontására/felszámolására.

A pécsi helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. május 29-én (csütörtökön), május 30-án (pénteken) és június 2-án (hétfőn), 9 órától 15 óráig nyújthatók be személyesen az alábbi címen:

Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Széchenyi téri kiállítóterme, Pécs, Széchenyi tér

A művek visszaadása ugyanitt, június 5-én és 6-án történik, 9 órától 15 óráig.

A pályaművek további megőrzésére nincs lehetőség, a pályázatkiíró és a Pécsi Galéria az elszállításra nem került pályamunkák sorsáért nem vállal felelősséget.

Kontakt személy: Gamus Árpád igazgató (06)72/511-322, a pályázatbeadás idején: (06)72/210-436

A Pécsen megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Colin Foster szobrászművész, dékán (PTE Művészeti Kar és a város képviseletében)
Kertész László művészettörténész, a Lektorátus igazgatója (a pályázatkiíró képviseletében)
Készman József művészettörténész, kurátor, a Műcsarnok produkciós vezetője
Pinczehelyi Sándor képzőművész, kurátor (a város képviseletében)

Szeged

1. Reök-palota (Tisza Lajos krt. 56.) előtti parkoló és zöldterület

2. Kis Dugonics tér (a Nagyáruház előtt) (hrsz 3306), esetleg a Dugonics tér másik oldala

3. Aradi vértanúk tere, süllyesztett térrész (hrsz 3738)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól

.

A Szegeden megvalósuló alkotás(ok) szeptember 22-től október 5-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 15-21-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. október 6-11-ig a mű elbontására/felszámolására.

A szegedi helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. június 2-án, 10 órától 17 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Reök-palota, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.

Kontakt személy: Nátyi Róbert tel: (06)20/253-1234, email:
Konzultációs lehetőség: 2008. május 15. 10 óra, Reök-palota

A Szegeden megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Bencsik Barnabás művészettörténész, kurátor, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója
Nátyi Róbert művészettörténész, a Reök-palota művészeti főtanácsadója (a város képviseletében)
Prokai Gábor a Lektorátus osztályvezetője (a pályázatkiíró képviseletében)
Szabó Tamás szobrászművész, adjunktus (Szegedi Tudományegyetem, Művészeti Intézet)

Szombathely

1. Thököly Imre u. – Rákóczi F. u. sarok (üres üzlethelyiség előtt)

2. Batthyány téri körforgalom (körforgalom + négy sarokmező)

3. Nagykar u. Sörház u. felőli vége (MMIK épülete előtt)

4. Fő tér

5. Belső Uránia udvar (Fő térre vezető átjáró előtti teresedés)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Szombathelyen megvalósuló alkotás(ok) szeptember 19-től október 2-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek szeptember 12-18-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. október 3-9-ig a mű elbontására/felszámolására.

A szombathelyi helyszínekre tervezett pályamunkák 2008. május 30-án 9 órától 13 óráig és 2008. június 2-án 9 órától 16 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb június 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Szombathelyi Képtár, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 12.

A Szombathelyen megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

dr. Gálig Zoltán művészettörténész, kurátor, a Szombathelyi Képtár igazgatója
Hegyi Dóra művészettörténész, kurátor, a tranzit.hu projektvezetője
Leposa Zsóka művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)
Péter Ágnes szobrászművész, óraadó tanár (a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Művészeti Kar és a város képviseletében)
Százados László művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínein kapnak tájékoztatást.

A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a Lektorátus archiválja, ill. az Interneten közzéteszi.

Szerzői és felhasználói jogok:
1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat
nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatos bárminemű további kérdést a e-mail címen lehet feltenni, ill. a (06-1)-356-7444/104 melléken Leposa Zsóka művészeti főtanácsadónak, a project szakmai koordinátorának.

2008. április 20.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus