Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2007. március 6.

Pályázati felhívás
a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a 2007. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek alkotóinak, művészi fejlődését, pályáját.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más hazai államháztartási forrásból finanszírozott, vagy DLA ösztöndíjban részesülnek.
A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Pályázhatnak: 1972. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 70. 000.-Ft/hó.
Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag megtekintése alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat. Az ösztöndíj visszavonható. Az ösztöndíjat elnyerők a második év elteltével kötelesek a Magyar Fotográfusok Házában rendezett kiállításon számot adni az elvégzett munkáról.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

1./ A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
2./ Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri.
3./ Az eddigi művészi tevékenységet reprezentáló 5-7 fotót (méret és technikai kötöttség nélkül, azonban CD-t nem fogadhatunk el), illetve katalógust vagy portfoliót. Fotósorozat egy műnek számít.
4./ Adatlapot

A beadás időpontjai: 2007. március 5-6. (hétfő és kedd), 10-16 óra között.
A pályázatokat a Magyar Fotográfusok Háza titkárságára kell benyújtani. Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 20. III/1. (Felvilágosítás kérhető Csizek Gabriella művészeti vezetőtől a 473-2667 telefonszámon.)
A műtárgyak visszaadása: 2007. március 8-9. (csütörtök és péntek) 10-16 óra között, I. emelet Nagy Kiállítóterem.

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), és a www.lektoratus.hu honlapról.