Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2008. február 26.

Pályázati felhívás
a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a 2008. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek alkotóinak művészi fejlődését, pályáját.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más hazai államháztartási forrásból finanszírozott, vagy DLA ösztöndíjban részesülnek.
A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Pályázhatnak: 1973. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80. 000 Ft/hó.
Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag megtekintése alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat. Az ösztöndíj visszavonható. Az ösztöndíjat elnyerők a második év elteltével kötelesek a Magyar Fotográfusok Házában rendezett kiállításon számot adni az elvégzett munkáról.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

1./ A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
2./ Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri.
3./ Az eddigi művészi tevékenységet reprezentáló 5-7 fotót (méret és technikai kötöttség nélkül, illetve katalógust vagy portfoliót. CD-t nem fogadhatunk el. Fotósorozat egy műnek számít.
4./ Adatlapot

A beadás időpontjai: 2008. február 25-26. 10-16 óra között.
A pályázatokat a Magyar Fotográfusok Házába kell benyújtani. Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 20. (Felvilágosítás kérhető Simány Andrea titkárságvezetőtől a 473-2662 telefonszámon.)
A műtárgyak visszaadása: 2008. február 28-29. 10-16 óra között, I. emelet Nagy Kiállítóterem.

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), és a www.lektoratus.hu honlapról.

Budapest, 2008. január 21.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus