Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2010. március 23.

Pályázati felhívás a 2010. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek alkotóinak művészi fejlődését, pályáját.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más hazai államháztartási forrásból finanszírozott, vagy DLA – ösztöndíjban részesülnek.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról, vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Pályázhatnak: az 1975. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000.-Ft/hó
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1 – 2011. január 31.
Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő

Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével benyújtandó beszámoló anyag elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja. Az ösztöndíj visszavonható. Az ösztöndíjat elnyerők a második intervallum végén kötelesek a Magyar Fotográfusok Házában megrendezett kiállításon számot adni az elvégzett munkáról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

1. A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot
2. Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelések rövid leírását (munkatervet), melynek megvalósítására a pályázó a támogatást kéri
3. Az eddigi művészeti tevékenységet reprezentáló 10 db fotót (méret és technikai kötöttség nélkül – azonban CD-t nem fogadhatunk el) illetve katalógust, vagy portfoliót. Fotósorozat egy műnek számít.
4. Adatlapot

A beadás időpontjai: 2010. március 22 – 23. (10 – 16 óra között)

A pályázatokat a Magyar Fotográfusok Házába kell benyújtani.
Cím: 1065. Budapest, Nagymező u. 20.

Felvilágosítás kérhető az MMI és Képzőművészeti Lektorátusnál Virág Mária művészeti tanácsadótól a 3567 444/121, és a Mai Manó Ház titkárságán, a 473 2666-os telefonszámon.

A tárgyak visszaadásának időpontja: március 25-én 10-16 óráig, március 26-án 10-12 óráig

A pályázati kiírás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról is: www.okm.gov.hu

Budapest, 2010. január

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus