Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2006. február 14.

Pályázati felhívás
a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a 2006. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek alkotóinak a pályáját, művészi fejlődését.

A pályázatot a miniszter által kinevezett, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 12 fő.
Pályázhatnak: 1971. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000.-Ft/hó.

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag megtekintése alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat. Az ösztöndíj visszavonható. Az ösztöndíjat elnyerők a második év elteltével kötelesek a Magyar Fotográfusok Házában rendezett kiállításon számot adni az elvégzett munkáról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1) A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
2) Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri.
3) Az eddigi művészi tevékenységet reprezentáló 5–7 fotót (méret és technikai kötöttség nélkül), illetve katalógust vagy portfoliót. Fotósorozat egy műnek számít.

A beadás időpontjai: 2006. február 13-14-én 10–16 óra között.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Magyar Fotográfusok Háza titkárságára kell benyújtani. Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 20. III/1. (Felvilágosítás kérhető Csizek Gabriella művészeti vezetőtől a 473-2667 telefonszámon.)

A műtárgyak visszaadása 2006. február 16-17-én 10–16 óra között lesz az I. emeleti Nagy Kiállítóteremben.

A pályázati kiírás beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium (www.nkom.hu), valamint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (www.lektoratus.hu) honlapjáról.

Budapest, 2006. január
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma