Pollock-Krasner Alapítvány Ösztöndíjpályázata

határidődeadline: 2003. december 31.

THE POLLOCK-KRASNER FOUNDATION, INC.
863 PARK AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10021
USA
http://www.pkf.org

Útmutató a Pollock-Krasner Alapítvány pályázatához

Az Alapítvány célja
A Pollock-Krasner Alapítvány 1985-ben alakult azzal a céllal, hogy anyagi támogatást nyújtson kiemelkedő tevékenységet folytató művészek számára. Az Alapítványt az azóta elhunyt Lee Krasner – kiváló expresszionista festő (Jackson Pollock özvegye) – alapította. Az ösztöndíjkérelmek elbírálásakor a nyilvánvaló művészi minőség és az anyagi rászorultság egyenlő hangsúlyt kap. Céljuk segítséget nyújtani akár szakmai, akár személyes anyagi problémák áthidalására olyan művészek számára, akik nemzetközileg elismert vagy elismerésre méltó tevékenységet folytatnak.

Kik pályázhatnak?
Minden évben folyamatosan várják festők, szobrászok és grafikusok pályázatát.

Kik nem pályázhatnak ?
Az alapítvány nem fogad el pályázatokat kommerciális tevékenységgel foglalkozó művészektől, fotósoktól, videoművészektől, performansz művészektől, filmesektől, iparművészektől, illetve olyan művészektől, akiknek tevékenységi köre főként az előbbiekhez kapcsolódik. Az Alapítvány nem nyújt támogatást sem diákoknak, sem magasabb szintű tanulmányok folytatásához.

A pályázatok elbírálásának módja:
Az Alapítvány munkatársai a pályázatokkal kapcsolatos döntésben egy szakmailag elismert szakértőkből álló Bíráló Bizottság véleményére támaszkodnak.

A jelentkezésnek angol nyelvűnek kell lennie, függetlenül a pályázó nemzetiségétől.
A pályázathoz a következőket kérik beküldeni:

1. Egy angol nyelvű kísérőlevél, amelyben részletezi, hogy milyen célra (szakmai és/vagy személyes) kéri a pénzösszeget, és mennyit. Az összeg tervezett felhasználásáról pontos, költségvetés-szerű felsorolást kérnek. Kérjük, jelezze, mennyiben és hogyan segítené művészi pályáját és aktív művészi életét az igényelt támogatás, amelyet aktuális szakmai és/vagy személyes szükségletekre lehet igénybevenni, nem pedig múltbéli adósságok törlesztésére. Kérjük, a levelet írja olvashatóan, nyomtatott betűkkel, vagy írógéppel. (Kérjük, ne használjon átütő papírt.)
2. A kérdőív, gondosan, olvashatóan, angolul kitöltve.
3. Maximum 10 darab dia munkáiról, főleg a legújabbakról. Kérjük, a megfelelő adatokkal – név, a mű címe, mérete, technikája, a dia helyes nézete – lássa el a diákat. (Diaméret: 24X36 mm-es dia, keretben, üveg nélkül) Eredeti munkákat nem fogadnak el.
4. A válasz levelezőlapra írja rá saját nevét és címét, azon fogják igazolni, hogy megkapták pályázatát. Minden pályázó értesítést kap arról, hogy anyaga megérkezett az Alapítványhoz. Amennyiben a pályázat elbírálása során egyéb adatok, kiegészítések megküldésére lenne szükség, azt is azonnal jelzi az Alapítvány.

Mire terjed ki a támogatás ?
Az Alapítvány szívesen fogadja olyan művészek kérelmét, akiknek anyagi helyzete a támogatást szükségessé teszi. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak \”katasztrofális\” anyagi helyzetűek fordulhatnak támogatásért. A támogatás összege egy évre szól. Az Alapítvány a döntésnél figyelembe veszi a pályázó jogos igényeit szakmai kiadásai, személyes megélhetése és gyógykezelési költségek fedezésére. Az ösztöndíj nagyságát és időtartamát a művész személyes körülményeinek megfelelően határozzák meg: 1.000-től 30.000 dollárig.

Az Alapítvány elfogad kérelmeket létfontosságú esetekben sürgős támogatásra; azonban ilyenkor sem tekinthetnek el a körültekintő kivizsgálástól és értékeléstől, hiszen ez alapszabály, amely alól nincs kivétel. Az Alapítvány nem ad támogatást múltbéli adósságok törlesztésére, bíróság által kiszabott díjak, perköltségek fizetésére, ingatlanvásárlásra, más lakóhelyre való költözéshez, megrendelésre készítendő installációk vagy egyéb megbízások teljesítéséhez. Esetleges kivételektől eltekintve, az Alapítvány nem fedez utazási költségeket sem.

A pályázatok megismételhetősége

Újra beadhatnak pályázatot azok is, akik már részesültek az Alapítvány támogatásában,valamint azok, akiknek előző pályázatát visszautasították. Azonban az Alapítvány működési szabályzata értelmében a támogatásban részesültek az ösztödíj időtartamának lejárta után 12 hónappal nyújthatnak be újabb pályázatot, azok pedig, akiknek előző pályázatát elutasították, a pályázatuk beadásától számított 12 hónep múlva jelentkezhetnek újra támogatásért. Sürgős és létfontosságú helyzetben ezen időn belül is bármikor beadható pályázat.

Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Alapítvány nem kíván egy-egy művész számára hosszú távú vagy állandó támogatás forrásává válni. Csak nagyon nyomós indokkal, létfontosságú esetekben adható be újabb támogatási kérelem.

A pályázat beadásának módja
Az Alapítvány nem fogad el telefonon vagy személyesen előadott kérelmeket. Azok a művészek, akik pályázatot szeretnének beadni, a hozzá szükséges pályázati kérdőívet írásban megkérhetik a Pollock-Krasner Alapítványtól:

THE
POLLOCK-KRASNER FOUNDATION,
INC. 863 PARK AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10021
ATTN: REQUEST FOR APPLICATION
Fax: (1.212) 288-2836
Email:

Formanyomtatvány letölthető innen:
grantapplication.pdf

A pályázatot közvetlenül a Pollock-Krasner Alapítvány címére kell postán küldeni, New York-ba.

A Pollock-Krasner Alapítvány a művész engedélye nélkül nem közli a támogatásban részesültek névsorát; csupán az adóhatóság felé köteles elszámolni.

Az Alapítvány időnként visszajelzést kér az összeg felhasználásáról. Ha nem kap ilyen visszajelzést, vagy nem megfelelő választ kap, felfüggesztheti az összeg folyósítását.
Az Alapítvány gyakorlata szerint minden adatnak utánanéz, ezért kérjük, hogy pontosan és hiánytalanul töltse ki a kérdőívet.
Az Alapítvány minden döntése végleges és megfellebbezhetetlen.