Szubjektív Budapest Tér-Képek

határidődeadline: 2010. május 1.

Az OSA Archívum Pályázata művészeti alkotás készítésére:

Az OSA Archívum a közelmúlt történelmének és az emberi jogok megsértésének dokumentumait innovatív módon nyilvánosságra hozó és felhasználó nemzetközi kutatóintézet és levéltár. A Közép-európai Egyetem egyik kutatási, oktatási és kulturális központjaként is működő archívumot Soros György alapította 1995-ben.

Az Archívum az utóbbi években számos kiállításával bizonyította, hogy a hagyományos műfajok, keretek és taxonómiák a művészi törekvések jegyében újraértelmezhetők. A térkép a régi és az új világ határán állva ötletekre inspirál, képes a hiperrealista ambíciókat és a képzeletet vegyíteni. A kartográfia és művészet, nem kis részben a technológiai megoldásoknak köszönhetően, túl tudott lépni az esztétizáló együttélésen és nyitottá vált a társadalmi problémák iránt. Mára a térkép és művészet hibrid produktumai izgalmas kérdéseket taglalnak: az állampolgárság, a nemzet, a transznacionális vándorlás, a területiség, a tőke és hatalom asszimetriája és a nyilvánosság kontrollja egyaránt témaként kínálkozik. A művész a térkép és a térképkészítés eszközeivel tud ironikusan, utópisztikusan és legfőképpen a képzelet segítségével vallani világunkról és a közelmúlt történelméről.

Az OSA Archívum ezen felhívása az elmúlt két évtized Budapestjére koncentrál: a történelmével együtt élő, a globalizáció kihívásaira reagáló város és lakói hogyan jeleníthetők meg egy interdiszciplináris párbeszédben, a kartográfus, a kutató és művész eszmecseréjében. A pályázat főleg a város funkcióit, a városi teret, életet, emlékeket, mozgásokat, problémákat, változásokat, kezdeményezéseket, rejtett városi hálózatokat bemutató alkotásokat vár. (A \”geotagged\” fotóval pályázók számára készül egy interaktív vak-térkép, ahova a fotókat pozícionálhatják.)

A pályázat célja:
• bemutatkozási és együttműködési lehetőséget teremteni fiatal, magyar képzőművészek, a térképészettel, várostervezéssel foglalkozó szakemberek számára
• az OSA Archívum Centrális Galériájában egy olyan kiállítás létrehozása, mely az utóbbi húsz év Budapestjének társadalmi kérdéseire reflektálva mutatja be a térkép-műveket, illetve a térképpel kapcsolatos alkotásokat

Pályázhatnak:
Elsősorban térképtudományi és geoinformatikai tanszékek, urbanisztika tanszékek, újmédia tanszékek, művészeti egyetemek hallgatói
A kiíró elvárásai:
Tematikailag Budapest 1990 és 2010 közötti időszakát bemutató térképpel, városi hálózatokkal, vagy a térkép problematikára reflektáló alkotásokkal lehet pályázni

Műfaji megkötés nincs.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy egy alkotó (csoportos alkotás esetén: alkotók) legfeljebb egy alkotást adhat be. Az alkotók csak eredeti, saját és a kiírás feltételeit figyelembevevő tervvel jelentkezhetnek.

A benyújtandó pályázati dokumentumok:
Az alkotás, projekt művészi, technikai leírása legfeljebb 1500 karakterben, maximum egy oldalon.
– vizuális terv
– költségvetési terv
– a pályázó(k) életrajza

A pályázat két fordulós, az első fordulóban a beadandó pályázati dokumentumok postára adási ideje: 2010. május 1. éjfél.
A pályázati anyagokat a címre lehet küldeni vagy személyesen behozni, illetve postán eljuttatni két darab CD-én, vagy DVD-n az OSA Archívum, 1051, Budapest, Arany János utca 32. címre.

A borítékon fel kell tüntetni: “Szubjektív Budapest Tér-képek”

A pályázat nem jeligés, az alkotó(k) nevét, elérhetőségét fel kell tüntetni.

A második fordulóban csak a kiválasztott pályázatok vehetnek részt, az alkotókat május 31-ig értesíti az Archívum. Az OSA Archívum három pénzdíjat oszt ki a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások között.

A második fordulóba továbbjutott pályázók számára konzultációs lehetőséget biztosítunk az OSA Archívum Centrális Galériájában.

A második forduló határideje: 2010. szeptember 1.
A beküldött pályázatokból kiállítás nyílik 2010 októberében az OSA Archívum Centrális Galériájában.

A Centrális Galéria kiállítása hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között bármikor megtekinthető.

További információk rendelkezésre állnak az OSA Archívum honlapján: www.osaarchivum.org
A pályázat során felmerülő kérdéseket a e-mail címre kérjük elküldeni Seres Szilvia kurátornak címezve. Telefonos elérhetőség: (36 1) 327-3250