Tiszta energia

határidődeadline: 2007. november 23.

Pályázati kiírás

Az E.ON Földgáz tematikus pályázatot hirdet
„Tiszta energia” címmel.

A pályázat célja a földgázzal kapcsolatos mű megalkotása. Tetszőleges technikával (festmény, szobor/plasztika, fotó) a földgáz keletkezésének, kitermelésének, szállításának, felhasználásának megörökítése.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton a művészeti felsőoktatásban részt vevő, illetve tanulmányaikat az elmúlt 3 évben befejező fiatal képző- és iparművészek vehetnek részt. Minden művész 3 művet adhat be, képek esetén a minimum méret 60x80cm.

Pályázni lehet: 2007. szeptember 24-től november 23-ig.

A díjazásban részesülő, illetve megvásárlandó művek kiválasztását független szakmai zsűri dönti el.

A pályáztató a független zsűri által kiválasztott 3 legjobb alkotást díjazásban részesíti, ezenfelül szándékában áll további alkotásokat megvásárolni.

A zsűri döntése nyilvános, az ünnepélyes díjátadásra 2007. december 13-án 17 órakor az E.ON Földgáz Roosevelt téri székházának aulájában kerül sor. A fentieken túlmenően az E.ON Földgáz kiállítási lehetőséget biztosít minden pályázó művésznek.

A megvásárolt alkotások az E.ON Földgáz irodahelyiségeiben kerülnek elhelyezésre.
A díjazás:
I. helyezett 1.000.000 Ft
II. helyezett 700.000 Ft
III. helyezett 500.000 Ft
Az első három helyezett által beadott pályamű a díj ellenében az E.ON Földgáz tulajdonába kerül.
Az E.ON Földgáznak jogában áll a nem díjazott művek közül, saját belátása szerint bizonyos műveket megvásárolni, alkotásonként 250.000 forintért.

A zsűri tagjai:
Fitz Péter, a Kiscelli Múzeum igazgatója
Jerger Krisztina művészettörténész, a Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatóhelyettese
Földényi László esszéista, művészeti író
Claus Obholzer, az E.ON Földgáz igazgatósági tagja
Ráczné Szőke Ildikó, az E.ON Földgáz HR-vezetője

Beadási határidő: 2007. november 23. A beadás és
a visszaszállítás kizárólag a pályázó költségére és felelősségére történik.

A beadás helye: E.ON Földgáz Trade Zrt. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Schneider és Társa, Kommunikációs tanácsadó Kft.,
Schneider Erika, tel.: +36 30 922-0569,
e-mail: .

Eredményhirdetés: 2007. december 1.
Ünnepélyes díjátadás: 2007. december 13.

A pályázók számára előre egyeztetett időpontban a pályáztató E.ON Földgáz lehetőséget biztosít földgáztárolók megtekintésére, valamint külön kérésre rendelkezésre bocsátja információs anyagát.

Az E.ON Földgáz Trade Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal a beadott alkotásokért. A pályázó a pályamű beadásával korlátlanul beleegyezik abba, hogy alkotásait térítésmentesen kiállítsák, lefényképezzék, illetve a sajtóban, televízióban szerepeltessék 2007. december 13-ig. Minden benyújtott munka hátoldalán fel kell tüntetni a művész nevét, továbbá az alkotás címét, készítési évét, méretét és technikáját. Továbbá kérjük, csatoljanak egy szakmai önéletrajzot, valamint elérhetőséget. A pályázó részvételével – a pályamű leadásával – elfogadja, illetve tudomásul veszi a pályázat feltételeit és elismeri a zsűri döntését. A rendezők a zsűri döntéséről csak a díjazottaknak küldenek táviratilag értesítést. Valamennyi (díjazott és nem díjazott) mű 2007. december 13-án kiállításra kerül az E.ON Földgáz Trade Zrt. székházában (1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.). A nem díjazott munkák átvétele 2007. december 17–18-án 9 és 17 óra között az E.ON Földgáz irodájában lehetséges. A nem díjazott munkák tárolására a szervezőknek nincs lehetőségük. A zsűrinek jogában áll egyes vagy minden díj odaítélésétől elállni, ha a benyújtott munkák minősége megítélésük szerint nem felel meg a pályázati kiírás követelményeinek.