Állami kitüntetések

a nemzeti ünnep alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

Kossuth-díjat kapott:

Bahget Iskander fotóművész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, fekete-fehér szociofotók, portrék és sivatagi tájképek mellett a magyar irodalom és a képzőművészet jeles képviselőit is lenyűgöző kifejezőerővel megörökítő alkotásai, a magyar és az arab fotóművészetet egyaránt gazdagító életműve elismeréseként;

Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező, színészpedagógus, egyetemi oktató, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a drámairodalom legjelentősebb szerepeinek hiteles megformálójaként nyújtott emlékezetes alakításai, a magyar irodalom remekeit, főként Szabó Magda műveit értő módon, igényesen tolmácsoló rendezései, valamint kivételesen értékes pedagógusi munkája elismeréseként;

Diószegi László Harangozó Gyula- és Martin György-díjas koreográfus, egyetemi magántanár Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a Kárpát-medencei néptánchagyományok ápolását kultúra-, illetve nemzettörténeti kutatásai mellett díjnyertes koreográfiáival és táncpedagógusi munkájával is elhivatottan szolgáló, különlegesen gazdag és sokrétű művészi tevékenysége elismeréseként;

Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas előadóművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes, a mai magyar dzsessz kimagasló alakjaként a magyar népzene és a dzsessz ötvözésén alapuló, saját zenei világot megjelenítő, kiemelkedő előadóművészi pályája elismeréseként;

Király László Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a nemzetiségi lét kérdéskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként;

Lakatos Mónika előadóművész, énekesnő, zeneszerző, szövegíró Magyarország számára kivételesen értékes, az autentikus oláh cigány kultúra hagyományainak továbbélése és átörökítése terén kiemelkedő, az érzelmek gazdag tárházát minden mesterkéltségtől mentesen felvonultató és világszerte sikereket arató előadóművészi munkája elismeréseként;

Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a magyar és világirodalom legjelentősebb drámai szerepeiben nyújtott emlékezetes színpadi, valamint jelentős filmes alakításai elismeréseként;

Boldi-Szmrecsányi Boldizsár Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Magyarország számára kivételesen értékes, páratlanul letisztult formavilágú, különleges és eredeti kőszobrászata, a klasszikus európai mellett az egyiptomi, sumer és közép-amerikai kultúrákból is táplálkozó, illetve az ontológia alapkérdéseire reflektáló, szakrális műveiben pedig a világvallásokra asszociáló művészi alkotómunkája elismeréseként;

Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő, karikaturisztikus és groteszk humorral megformált művek, egyebek mellett a kultikus Macskafogó megalkotójaként a magyar animációs filmművészetet gazdagító pályafutása elismeréseként;

Zoboki Gábor Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, több mint három évtizedes alkotói pályája, egyedi stílusú, az esztétikumot a funkcionalitással bravúrosan ötvöző épületei, valamint számos kiemelten fontos hazai műemlék rekonstrukciója során végzett kimagasló színvonalú, művészi igényű tervezőmunkája elismeréseként.

A Kossuth-díjat megosztva kapták:

A Kodály Vonósnégyes tagjai, Bangó Ferenc hegedűművész, Éder György csellóművész, Falvay Attila hegedűművész, érdemes művész, a vonósnégyes primáriusa, valamint Tuska Zoltán hegedű- és brácsaművész Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendő kamarazene-művészeti pályafutásuk, különösen a klasszikus magyar zenekultúra és Kodály Zoltán műveinek magas színvonalú tolmácsolását, illetve nemzetközi megismertetését elhivatottan szolgáló, több évtizedes művészi munkájuk elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott

Buda Ferenc, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja példaértékű erkölcsi tartást tükröző költészete, illetve gyermekverseket, prózai alkotásokat és műfordításokat is magába foglaló, nagy hatású irodalmi életműve elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

Baán László közgazdász, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet újjáéledését szolgáló sokrétű szakmai munkája, különösen kimagasló színvonalú múzeumigazgatói és felsővezetői tevékenysége, illetve a Seuso-kincs hazahozatala és a Városliget kulturális központtá alakítása érdekében végzett világszínvonalú és maradandó értékű munkája elismeréseként;

Baráth Etele építész, címzetes egyetemi tanár, volt miniszter és országgyűlési képviselő, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlésének elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke Magyarország európai képviselete és sikeres integrációja, illetve a magyar fejlesztéspolitika alapjainak megteremtése érdekében végzett nagy jelentőségű munkája, valamint a magyar kajak-kenu sportág fejlesztését több évtizeden át szolgáló, kiemelkedő vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Belovics Ervin, a Legfőbb Ügyészség legfőbbügyész-helyettese közel negyven éven át példaértékű hivatástudattal végzett bírói, ügyészi és ügyészségi felső vezetői munkája, valamint tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként;

Fekete György gyermekgyógyász, klinikai genetikus, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanára a veleszületett kromoszóma-rendellenességek és a rosszindulatú daganatképződés összefüggéseinek vizsgálata terén végzett munkája, valamint több évtizedes, nemzetközi szinten is jelentős gyógyítói, oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként;

Haszonicsné Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a közigazgatás területén, a demokratikus jogrend védelmében évtizedeken át végzett, kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként;

Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal volt vezetője, a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság alapító elnöke, az Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke az igazságszolgáltatás és a közigazgatási hivatás iránti szakmai alázattal végzett, kiemelkedő pályafutása, valamint a térség és lakói érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként;

Konkoly Norbert, Magyarország moszkvai nagykövete kiemelkedő diplomáciai tevékenysége, illetve a koronavírus elleni vakcinák beszerzése érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként;

Kubassek János Móra Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító tevékenysége elismeréseként;

Lukijan Pantelić, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye megyéspüspöke a magyar és a szerb nép közötti kapcsolatok erősítése és a közös kulturális kincsek megőrzése érdekében tett erőfeszítései, illetve a hazánkban élő szerb ortodox közösség körében két évtizede végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

Ókovács Szilveszter operaénekes, művésztanár, zenekritikus, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a magyar operakultúra megújítását, illetve a műfaj hazai és külföldi népszerűsítését nagy sikerrel szolgáló, kimagasló színvonalú intézményvezetői munkája, valamint a hiánypótló művészeti központnak számító Eiffel Műhelyház kialakításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként;

Pál József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az Olasz Köztársaság szegedi székhelyű tiszteletbeli konzulja a magyar-olasz kapcsolatokat példaadó módon építő tevékenysége elismeréseként;

Rockenbauer Zoltán etnológus, művészettörténész, kurátor, volt miniszter és országgyűlési képviselő a magyar kultúra kutatása, valamint nemzetközi és hazai népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Rosivall László orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézete Nemzetközi Nephrológiai Kutató és Képző Központjának vezetője nagy hatású és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint innovatív oktatói-nevelői, tudományszervezői és tudományos közéleti munkája elismeréseként;

Sepsey Tamás Benedek jogász, volt országgyűlési képviselő, az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnöke, az Állami Számvevőszék volt főigazgató-helyettese több évtizedes közszolgálati pályafutása során kiemelkedő szakmai színvonalon, mély elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként;

Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, az Egyesült Nemzetek Szervezete Társaságok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke a hosszú távú világgazdasági folyamatok, a kölcsönös függőségi viszonyok és a globalizáció komplex, jövőformáló gazdasági és társadalmi hatásainak kutatása, illetve oktatása területén végzett hét évtizedes, nemzetközi és hazai szinten is iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

Tél Tamás Széchenyi-díjas fizikus, a fizikatudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és Fizika Doktori Iskolájának korábbi vezetője, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai, illetve Fizika Tanítása Kutatócsoportjainak volt vezetője a magyarországi káoszelméleti kutatásokban betöltött vezető szerepe, valamint a fizikatanítás oktatásának megújítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként;

2022. március 11-én Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Érdemes Művész, Kiváló Művész, valamint Babérkoszorú kitüntetéseket adott át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Dr. Vasvári Artúrné, a Magyar Rákellenes Liga tiszteletbeli elnöke.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa történész, nyugalmazott középiskolai tanár, nemzetiségkutató, az Erdélyi Szövetség elnöke,

Balczár Lajos orvos, a Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Gondozójának vezető főorvosa, a Horgony Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületének alelnöke,

Borda Ferenc a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórház Diabetes Szakrendelésének főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének volt elnöke,

Borvendég Zsuzsanna történész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa,

Czár Gergely Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Szegedi Kortárs Balett koreográfus-asszisztense, próbavezetője,

Császár Ildikó belgyógyász, nephrológus, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Intézménye Sürgősségi Betegellátó Osztályának és a Covid Beteggyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa,

Csepregi Beáta az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórház osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosa,

Csernák Árpád színművész, író, szerkesztő, a Búvópatak című havilap alapító főszerkesztője,

Decsi István Sándor vívó, mesteredző, a junior kardválogatott korábbi vezetőedzője, a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület alapító elnöke,

Detre Szabolcs Lóránt olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki kétszeres arany, ezüst és bronzérmes, harmincszoros magyar bajnok vitorlázó,

Detre Zsolt Álmos olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki kétszeres arany, ezüst és bronzérmes, harminckétszeres magyar bajnok vitorlázó,

Dunai János olimpiai bronzérmes, válogatott labdarúgó, szakedző,

Fábián Éva énekes-mesemondó, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára, Feller Antal okleveles vegyészmérnök, a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. vezérigazgatója,

Fórizs Etelka fogorvos, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosa,

Földi Béla Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Budapest Táncszínház alapító igazgatója,

Gesztes Éva aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója,

Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója,

Igyártó Gabriella Bessenyei György-díjas kulturális menedzser, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének alelnöke, a Magyar Népművészeti Tanács tagja,

Katona Gábor háziorvos, üzemorvos,

Kiss Zoltán a Pécsi Tudományegyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centumának kutatóorvosa, az MSD Pharma Hungary Kft. orvosi szakértője, tudományos munkatársa, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoportjának elnökhelyettese,

Klima Gyula a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, tanácsadója, igazgatója és a New York-i Fordham University filozófia professzora,

Kovács István Lukács mesteredző, a Szolnoki Dózsa Vízilabda Kft. szakmai igazgatója,

Köbli Norbert Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, érdemes művész, a Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének alapító elnöke,

Kraft Zsolt ortopéd szakorvos, a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház Ortopédia – Traumatológia Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa,

Krizsán Gyuláné olimpiai ezüst- és bronzérmes nyugalmazott nemzetközi sakknagymester,

Lányi György, a Népművészet Ifjú Mestere díjas népzenész, zenetanár, a Magonc és a Téka Együttes alapító tagja,

Nagy Ferenc tudománytörténész és tudományszervező, a Tudóslexikon A-tól Z-ig megteremtője,

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, valamint a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének elnöke, az Országos Fogyatékosügyi Tanács társelnöke,

Navarrete József olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok kardvívó, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club Vívószakosztályának vezetőedzője,

Németh Pál Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, karmester, a Savaria Barokk zenekar alapítója,

Orbán Csaba a Nagyatádi Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, a Csurgói Egészségügyi Centrum ügyvezető igazgatója,

Pusztai Tamás régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságának főigazgató-helyettese,

Rácz Pál aranykoszorús hegedűkészítő mester, a Paganini Music Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője,

Rezi-Kató Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese,

Sepsi Enikő műfordító, művészetelméleti szakíró, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészet Intézetének vezetője, a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium alapító igazgatója, egyetemi tanára,

Szabó László kommunikációs szakember, producer, a Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület titkára, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Sakkszövetség és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének elnöke,

Szarvas Zsuzsanna Veronika a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, volt főigazgató-helyettes,

Szente Béla Bánffy Miklós-díjas közművelődési szakember, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, Szerencsés Károly történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének egyetemi docense,

Tamás T. László, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztályának főorvosa,

Tarnai Julianna Katalin a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója,

Tomka Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóságának gyűjteményi főigazgató-helyettese,

Tóth László József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára,

Végh Attila József Attila-díjas költő, próza- és esszéíró,

Veszprémy László bölcsész, történelem-könyvtár-latin szakos kutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézet Medievisztika Tanszékének tanszékvezető, egyetemi tanára,

Weisz Róbert parakenu szövetségi kapitány, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális működéséért felelős alelnöke,

Zsávolya Zoltán József Attila- és Gérecz Attila-díjas író, költő, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtárosa.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgató főorvosa, a LÉLEK-ZET Egyesület alapítója,

Bucsi László a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, ortopéd szakorvos,

Deák Bill Gyula előadóművész,

Ocskay Gábor István, az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia kuratóriumi elnöke.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészeti értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült:

Agócs Gergely Népművészet Ifjú Mestere-díjas népzenész, népzenekutató, mesemondó,

Bartus Gyula Jászai Mari-díjas színművész, Fitos Dezső Népművészet Ifjú Mestere és Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus,

Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas színművész,

Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színművész.

Horesnyi Balázs Jászai Mari-díjas díszlettervező,

Kalló Zsolt Liszt Ferenc-díjas hegedűművész,

Kovácsházi István Liszt Ferenc-díjas operaénekes,

Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Radó Denise Jászai Mari-díjas színművész,

Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész,

Simet László Antal Hortobágyi Károly-díjas artistaművész,

Simonffy Márta Ferenczy Noémi-díjas textilművész,

Velekei László Harangozó Gyula-díjas táncművész.

A magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült:

Hunyadkürti György Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer, érdemes művész,

Kligl Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész,

Kocsár Balázs Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész,

Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész.

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült:

Kontra Ferenc József Attila- és Márai Sándor-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Nagy Zoltán Mihály József Attila- és Márai Sándor-díjas író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Péntek Imre József Attila-díjas költő, kritikus, újságíró, szerkesztő.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott:

Horváth Anikó, az Országos Onkológiai Intézet tudományos munkatársa.

Forrás: MTI