Fáziseltolódás

Az Artus Stúdió és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának együttműködési projektje

Megnyitó: 2019. november 5 (kedd), 19 óra
Megnyitja: Tóth Ditta műkritikus

Artus Kortárs Művészeti Stúdió (Budapest XI. Sztregova utca 7.)

A fáziseltolódás (Phase shift) alapfogalom az elektronikában, a jelek, jelalakok és a kommunikáció leírásában általánosan használatos. Két periodikus jel egymáshoz képesti időbeli eltolódására utal. Periodikus jelek mindenhol előfordulnak, mint ahogy a fáziseltolódás fogalomnak is számos köznyelvi jelentése van.

A kiállítás az Artus épületének történetéhez kapcsolódik, a résztvevőket elsősorban a gyárépület használatának változása, a funkcióváltások története, jelentése, és a folyamat lenyomatai ragadták meg.

Az első teremben: Czene Márta (HU), Dobó Bianka (HU), Pallavi Majumder (IN), és Zékány Dia (HU) a művészi és nem művészi munkavégzés sajátosságaira és különbségeire kérdeznek rá. Dobó Bianka egy képzeletbeli optimalizációs folyamat segítségével próbálja kiküszöbölni a fáziseltolódást, ami Zékány Dia munkafolyamata és egy hatékonyabb festészeti mozdulatsor között lépne fel, míg Czene Márta a művészek munkafolyamatának egymáshoz képesti eltolódását vizsgálja.

Dia az Artus látogatóktól elzárt tereit jeleníti meg időbeli eltolódásban, festményein állandóvá téve a raktárterekben dinamikusan változó, eltűnő és feltűnő tárgyhalmokat, kellékkupacokat. Pallavi Majumder a gyárépület struktúrájára reflektál, labirintusszerű installációjában az egymáshoz kapcsolódó, zegzugos terekben megtett útját, bolyongását modellezi. Czene Márta történetének szereplői is hasonlóan mozognak időről időre megtalálva és elveszítve egymást a térben.

A második teremben Cecília Bandeira (BR), Volkan Mengi (TR) és Nguyen Thi Thanh Tra (VN), egy közös 3D videó installációt készítenek, melyben az Artus épületének történetét rekonstruálják. Minek lehettek tanúi ezek a falak? Új nézőpontot kívánnak adni a történeti narratívához, mivel a történelem sokféleképpen érzékelhető és közvetíthető, így valójában bennünk alakul ki és mi is alakítjuk azt. A videó az igazság kereséséről szól, egy dinamikus és változékony igazságé, amelyet anekdoták, személyes történetek és elképzelések formálnak. Külön köszönet: Kozsuhárov Zsuzsanna (HU), Nagy Dominik (HU)

Megtekinthető: 2019. november 5 – november 21-ig.
(H-P: 12-18-ig.)