Galántai György: Magassági lépéskötelék

Szoboravató

2021. november 3. 15:00–16:00
KEMKI – Artpool Művészetkutató Központ kertje (1135 Budapest, Szabolcs u. 33., D épület)
A szobrot felavatja Fehér Dávid művészettörténész, a KEMKI igazgatója

Az 1983-ban készült Magassági lépéskötelék című mű a talp és a lépés motívumára, ennek verbális-vizuális metaforáira, szójátékaira épülő nagyobb korpusz része. A sorozat minden darabja Galántai valós méretű, plasztikai kézjeggyé vált „talp-etalonjának” felhasználásával készült. Ezek az acél talpak különböző tárgykombinációkba kerülve a haladás, a közlekedés, a közlés, a kommunikáció és egyben az alávetettség, elnyomottság, a szellemi, fennkölt intellektuális dimenziókkal szemben álló „mezítlábas” humanizmus szimbólumaként működnek.

A szobor felállítása az épületegyüttest körülvevő parkban egy hosszú távú projekt része, melynek keretében a történeti modernitás és a kortárs művészet jelentős alkotóinak már létező, vagy újonnan létrehozott, az intézményi és természeti környezetre is reflektáló köztéri műveit kívánjuk elhelyezni a Bókay-kertben.

A KEMKI épülete előtt elhelyezett Tót Endre-táblával, amely az Artpool korábbi kiállítóhelye, a P60 elől költözött át, már 2020-ban elindult a szoborkert projekt. A tervet az Artpool alapítója, az idén 80 éves Galántai György Magassági lépéskötelék című, több mint hat méter magas szobrának felavatásával folytatjuk.