Hetedhét határon túli szentek

Gyros in the pocket 01

A Gyros in the pocket egy olyan progresszív, alternatív hely amely az állandó aktualitásokra közvetlenül és dinamikusan kíván reagálni.

Tevékenységét a kortárs kulturális intézményrendszer határán képzeli el. Ahol a hagyományos kulturális térből való kilépés szabad teret enged az új kísérletező szemléleteknek. Továbbá létrejön egy átmenet a tradicionális és meta művészetközvetítés között.

A művészeti helyszínek mezsgyéjén aligha ígérkezik nagyobb és izgalmasabb feladat, minthogy megpróbáljuk feltárni azokat a viszonyokat a művészet eszközeivel, melyek a dolgok megértése felé vezetnek.

A GITP-ben bemutatott első projekt címe:
Hetedhét határon túli szentek – mely a 7térítő című rádiósműsorral együttműködve valósul meg.

A szenteket ábrázoló kegytárgyak alapvető része a rájuk jellemző attribútumok vizuális megjelenítése. Ez olyan vizuális gondolkodást mutat, amely az optikai másolásnál, a látványhű tükrözésnél mélyebb és alapvető jelstruktúrákat hoz felszínre.

A kegytárgyak a városi térben történő elhelyezése jó néhány esetben figyelemfelkeltő azonban javarészt asszimilálódó, beolvad az őt körülvevő épített miliő hétköznapi környezetéhez. E “tárgyakat” tekinthetjük az emberek közötti, lehető legszélesebb értelemben vett kommunikáció eszközének. Hiszen kihelyezésük egyfajta közvetítési céllal és okkal történik.

Ha valaki elhalad mellettük tudni fogja, hogy az a hely valami oknál fogva lényeges. Tehát a kommunikációs szempont alapján kerültek kihelyezésre, ez a tulajdonság a köztéri szobrok jellegzetessége.

A Hetedhét határon túli szentek című projekt részben foglalkozik a köztérre kihelyezett kegytárgyak szemiotikai erejével, a helyszínhez rögzítettségükkel, más szóval index jellegükkel. Továbbá olyan összefüggésekkel melyek a jelenből a múltba vezetnek, s vékony sokszor láthatatlan szálként vonják be a kultúránkat.

Efféle jelenség esetünkben a pápa legutóbbi Magyarországra látogatása és a Tilos rádió frekvencián történő elindulása, amely a véletlenek szerencsés összjátékának köszönhetően egybeesett.

Így az események párhuzamos, egymástól független folyamatának köszönhetően létrejött kapocsra úgyszintén kíván reagálni a Gyros in the pocket-ben bemutatott installáció és helyszíni rádióközvetítés együttese.

kiállítók:
Bánkúti Gergő
Holy Olga

entré: 2021.09.10. 18:00
helyszíni élőközvetítés : 2021.09.12 08:00 – 12:00
/ Tilos rádió (09:00 – 10:00) + https://www.mixcloud.com/kriptoform/7terito-20210912-gyros-in-the-pocket-x-7terito-live-pop-up-pope-radio-show/

helyszín: 1068. Budapest Dózsa György út 104.