Lakhatás: aktorok és attitűdök

Kiállítászáró konferencia

2019. 09. 13. (péntek) 14:00–18:00
Blinken OSA Archívum (1051 Bp., Arany János utca 32.)

A Blinken OSA Archívum Kollektív álmok és burzsuj villák – A magyar CIRPAC-csoport helyszínrajza című kiállítása a Bauhaus-centenárium apropóján mutatja be, hogyan szembesült egy modern magyar építésztársaság, a magyar CIRPAC-csoport az 1920-as, 1930-as évek lakhatási válságával, illetve annak kapcsán nemcsak saját felelősségével, de mozgásterének korlátaival is.

A kiállítás záróprogramjaként szervezett Lakhatás: aktorok és attitűdök konferencia a jelen felé elmozdulva vizsgálja a lakhatási válság aspektusait, a lezajlott megoldási kísérleteket, illetve a mindezek kapcsán megfigyelhető építészi szerepvállalásokat, szakmai önértelmezéseket. Az előadások a második világháború és a rendszerváltás által keretezett időszakkal, a rendszerváltást követő várostervezői lehetőségekkel és szakmai programokkal, illetve a lakhatással kapcsolatos narratívaalkotás eszközeivel foglalkoznak.

Részletes program:

14:00 Köszöntő

14:15 1. szekció: A második világháborút követően
Branczik Márta (BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteménye): Kollektív álmok a szocializmusban. Hatott-e a CIRPAC a második világháború utáni magyar lakásépítésre?
Keller Márkus (ELTE-TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék és MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport): Tervezésből termelés. Építészet és építészek 1945 után

15:25 2. szekció: A rendszerváltástól napjainkig
Kőszeghy Lea (Eötvös Loránd Kutatóhálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont): Szakember? Közvetítő? Problémamegoldó? – Várostervezői szerepek a rendszerváltás előtt és után
Czirfusz Márton (Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont): Az önkormányzatok mint a lakhatási politika aktorai Magyarországon

16:35 3. szekció: A narratívaalkotás eszközei
Bátorfy Attila (Átló/ELTE-BTK Média és Kommunikáció Tanszék): Adatvizualizáció és bölcsészet
Ferencz Judit (The Bartlett UCL): A képregény mint új műemléki módszer az építészeti örökségben: Robin Hood Gardens hóráskönyve.

A férőhelyek korlátozott száma miatt részvételi szándékát kérjük jelezze a e-mail-címen.