Nádor Katalin: Felület és forma

Kopeczky Róna kurátor tárlatvezetése

Időpont: 2019. december 8., vasárnap, 17.30 óra
Helyszín: Capa Központ (Budapest VI. Nagymező utca 8.)
Az eseményen való részvétel ingyenes.

*

Nádor Katalin: Felület és forma

A kiállítás egy eddig, a nagyközönség számára ismeretlen, ám rendkívüli életművet mutat be, amely Kepes György, Moholy-Nagy László munkásságának folytatásaként is értelmezhető és a hazai konstruktivista és avantgárd hagyományok megújításán dolgozó művészközösség, a Pécsi Műhely (1970–80) tevékenységéhez is szervesen kapcsolható.

Nádor Katalin (1938–2018) mintegy harminc éven keresztül a pécsi Janus Pannonius Múzeum műtárgyfotográfusaként dolgozott és ekként volt ismert. Munkája a múzeumba kerülő néprajzi tárgyak, régészeti leletek dokumentálása és kortárs művészek illetve a képzőművész elődök műveinek megörökítése volt.

Az elsősorban dokumentumként használt fényképek készítése során érdeklődésének középpontjába a fény természetének, tér- és formateremtő erejének, valamint a különböző felületeknek és anyagoknak a tanulmányozása került.

Mindezekre a tapasztalatokra építkezve hozta létre saját, kísérletező és lírai művészi világát, amelyben a világ apró részletei figyelmének fókuszában nemcsak univerzálissá lesznek, hanem az elvonatkoztatás mértékének nyomán mássá is változnak. Műveiben átjárásokat, rejtőző párhuzamosságokat mutat meg a természetes és az absztrakt formák, illetve azok ritmusai között.

Csizek Gabriella és Kopeczky Róna