Pacsika Rudolf: Citokin vihar

Finissage és záró tárlatvezetés

2020. július 1-én, szerdán, 17:00 órakor Pacsika Rudolf tart záró tárlatvezetést a kiállításon. Várunk mindenkit szeretettel (és maszkban)!

Horizont Galéria (Budapest VI. Zichy Jenő u. 32.)

Pacsika Rudolf sokszínű, behatárolhatatlan képzőművészeti tevékenységet folytat. Fontos számára, hogy szándékai ugyanolyan energia-telten, közvetlen hatással jelenjenek meg egy technikailag nehezen kivitelezett computer-installációban, mint a legegyszerűbb vonalrajzban. Ennek megfelel az a rendkívüli szabadság, ahogy alkotásainak megjelenési formáit váltogatja: szobor, fotó, videó, animáció, vázlatok, festmény, kinetikus-szobrászati elemek, meghökkentő egyensúlyi szituációk, speciális projektek.

Korábbi munkáira alapvetően a konceptualista dematerializáló attitűd volt a jellemző, gyakran jelennek meg személyes hangulatú, mindennapi tárgyak az alkotásaiban. A széles megvalósulási spektrum épp ebből az anyagtalanságból és nem valami műfaj-fetisizmusból ered. Pacsika egy különösen nyitott, érdeklődő művész, aki alkotói munkája során a saját precíz logikáját követi. Alkimista módjára bontja ki egy-egy dolog alapját, hogy a közönséget folyamatos kérdezésre, látásra, egyfajta kulturális asszimilációra késztesse. Ötleteiben, szellemes megoldásaiban a könnyedség, játékosság kritikai érzékkel párosul.

A kiállítótérben esetleg szokatlannak tűnő dolgok, a vizuális, pop-kulturális, művészettörténeti, gazdasági vagy politikai természetű referenciák egy olyan rendszer montázselemei, amelyekkel a létező, magát pragmatikusnak vélő világot és nyelvet érezhetjük abszurdnak. Noha szemlélete alapvetően intellektuális, szerinte a képzőművészet feladata kikapcsolni a kultúrának azt a verbális módját, ami akadályozó és alkalmatlan a világ megismerésére, ítéletek alakítására. Műveinek egyszerre lehetséges racionális, metafizikai és mindezt megkérdőjelező olvasata. Alkotói érzékenysége, amely egyszerre komoly, játékos és mély, sose fullad melankóliába.

Pacsika a 2015-ös OFF-Biennálén az Illetékesség című mobilszobrát állította ki, amely mozgáskorlátozott székekből álló szerkezet pneumatikus mozgatásához lélegeztető gépként használt egy kompresszort. A mostani kiállítás címe mintha ez utóbbi műhöz kapcsolódna: – CITOKIN VIHAR – utalás az aktuális koronavírus okozta betegség azon fájdalmas, roham-jellegű fázisára, aminek során a szervezet védekezési reakciója során túlzott mennyiségű immun-anyag szabadul föl a tüdőben, még drámaibb állapotba taszítva a beteget.

Ahogy Pacsika fogalmaz a kiállítással kapcsolatban: “A cím nem a kiállítás témája, sokkal inkább magára a művészeti tevékenység folyamatára, alapinspirációjára utal. Amennyiben teret adunk azoknak az elméleteknek, hogy a művészet egyfajta túlélési stratégia, az említett immunreakciót az alkotás aktusának egyfajta metaforájaként foghatjuk fel. Vagyis az inspiráció gyökere a védekező, megmaradási életösztön, szellemi-intellektuális önvédelmi mechanizmus. A citokin esetében ez a reakció abszurd módon eltúlzott, a szándékával szemben egy önromboló, veszélyes eszkaláció. Az alkotás esetében egy olyan feszültséggel teli állapot, amiben a disszonancia remélhetőleg feloldódik valami fajta katharzisban.”

A Horizont Galériában a művész az utóbbi időszakban készített új munkáiból mutat be néhányat. Ezek az alkotások részben korábbi munkáinak továbbfejlesztései, másrészt újabb kezdeményezések. Elmondható, hogy a korábbi kiállításaihoz képest az egyéni kézjegy nagyobb szerepet kapott a megvalósításban, úgy mint a ceruza vagy a festékek használata, de a mozgó kép, illetve térben megjelenő művek is megjelennek.