Pátosz menedzsment

az akadémia (körbejárás) kiállításban

2021. július 6-án kedden, 16 órától Hornyik Sándor beszélget Bicskei Évával
Kiscelli Múzeum (1037 Budapest, Kiscelli u. 108.)

Az eseményen résztvevők létszáma maximum 15 fő. Kérjük, hogy az alábbi linken regisztráljanak: https://forms.gle/5rjtFda3q1UjUaQq9

Belépőjegy, mellyel a Kiscelli Múzeum időszaki és állandó kiállításai is látogathatók:
teljes árú: 2400 Ft
diák/nyugdíjas: 1600 Ft
ingyenes belépésre jogosultaknak: 800 Ft

o o o

Az eseményről:

Hornyik Sándor művészettörténész 2019-ben a tranzit.hu Rendszerváltások sorozatába dolgozta ki a Pátosz menedzsment beszélgetéssorozat koncepcióját.

A pátosz menedzsment egy nem létező fogalom, amely a pátoszformula és a dühkezelési terápia (anger management) fúziójából született. Az efemer fogalom egyik forrása tehát a pszichológiához és a szociálpszichológiához vezet, a másik pedig a művészettörténethez, konkrétan Aby Warburg munkásságához. Warburg egyik levelében a kultúra pszicho-történészeként írta le magát, aki azt vizsgálja, hogy az erős érzelmeket, a szenvedélyeket és a szenvedéseket, az eksztatikust és a tragikust megjelenítő vizuális toposzok hogyan vándoroltak át egyik történelmi-kulturális korszakból a másikba.

A pátosz menedzsment ekként az ikonológiai módszer modernizálásaként és aktualizálásaként azzal foglalkozna, hogy az elmúlt száz évben a magyar vizuális kultúra hogyan élte meg a rendszerváltásokat, hogyan viszonyult az azok által felkavart ideákhoz és érzésekhez, és hogyan értelmezte át saját toposzait és pátoszformuláit.

A beszélgetés alkalmával Hornyik a korábban kortárs műalkotásokra alkalmazott megközelítéssel kérdezi Bicskei Évát az akadémia (körbejárás) projektről, amelyben a résztvevő megfigyelő szerepébe bújó művészettörténész az Akadémiáról, a tudományosságról, a tudástermelésről alkot metaforákat képi, filmes, hang és szöveges jegyzetek formájában.

A kiállításról:

akadémia (körbejárás)
Koncepció, kép, videó és szöveg: Bicskei Éva (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet – MTA Művészeti Gyűjtemény)
Kurátor: Hegyi Dóra (tranzit.hu)

Az akadémia (körbejárás) című projekt a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő tudományos gyűjtemények szubjektív dokumentációja képek, videók, hangfelvételek, valamint ezeket kísérő szövegek formájában. A képek 2016 vége és 2019 vége között készültek, az alatt az idő alatt, amikor Bicskei Éva (művészettörténész; MTA Művészeti Gyűjtemény) az MTA kutatóhálózatában ― tíz kutatóközpont negyvenegy intézetében és öt nagyobb, független kutatóintézetben, továbbá hat vidéki tudományos bizottságban ― műtárgyfelmérést végzett. Eközben figyelt fel a különböző tudományágak gyűjtéseire, és kezdetben véletlenszerűen, majd módszeresen készített róluk képi jegyzeteket. Később kutatni kezdte a gyűjtemények történetét, intézeti kutatókkal beszélgetett; így születtek meg a képeket és a rövid videókat kísérő, az adott intézmények történetének egy-egy aspektusát feldolgozó szövegek.

A kiállítás a tranzit.hu Rendszerváltozások programsorozatának része.

exkurzus Kiscelli Múzeum (körbejárás)
Koncepció: Perényi Roland, Róka Enikő
Szövegek: B. Nagy Anikó, Oth Viktória, Perényi Roland, Róka Enikő
Fotó: Villányi Csaba, Salát Zalán Péter

Bicskei Éva akadémia (körbejárás) című projektje jó alkalmat nyújt a Budapesti Történeti Múzeum részeként működő Kiscelli Múzeum két nagy gyűjteménye, a várostörténeti műtárgyakat őrző Újkori Várostörténeti Főosztály, illetve a képzőművészeti anyagot őrző Fővárosi Képtár jelenének egy régóta aktuális szempontból való átgondolására. A bemutatott raktárfotókkal, a hozzájuk kapcsolódó leírásokkal szeretnénk felhívni a figyelmet a múzeum kevéssé látható tereinek történetére, amelyeket a fenti tényezők mindig is megszabtak és megszabnak. A raktárak állapota, zsúfoltsága hosszú folyamat eredménye; a bennük őrzött anyag, sőt még a tároló rendszerek is több generáció munkáját, vagy a múzeumtörténet egy-egy fordulatát tükrözik.

A kiállítás megtekinthető a Kiscelli Múzeum Oratóriumában 2021. június 1. – 2021. augusztus 1. között.