Rejtett történetek: az életreform-mozgalmak és a művészetek

Nemzetközi konferencia

2019. 01. 17. – 01. 18.
Műcsarnok, Budapest

Program:

2019. 01. 17. CSÜTÖRTÖK

9:00- 9:30 Megnyitó:
VASHEGYI GYÖRGY, az MMA Elnöke
SZEGŐ GYÖRGY, a Műcsarnok művészeti vezetője
PROF. DR. DEMETROVICS ZSOLT, ELTE PPK dékánja

Life reform in Central Europe – international contexts / Lebensreform in Mitteleuropa – internationale kontexte (Az életreform Közép-Európában – nemzetközi kontextusok)

9:30- 10:15 PROF. DR. EHRENHARD SKIERA, Europa-Univerität, Flensburg: “Lebenssinn durch Lebensreform – Wärmende Gemeinschaft und Transzendenz als Fluchtpunkte des sehnsüchtigen Herzens in emotional kalter Zeit “/ Life sense through life reform – Warming community and transcendence as vanishing points of the longing heart in emotionally cold times ” (Az életreform által  megteremtett értelmes élet – a melengető közösség és a transzcendencia, mint az elvágyódó lélek kimenekülése egy rideg korszakból)

10:15-10:45 PROF. DR. NÉMETH ANDRÁS, ELTE PPK: Internationale Rezeption und nationale Merkmale in der Lebensreform in Ungarn/ International reception and and national characteristics of life reform in Hungary (A magyar életreform nemzetközi recepciója és nemzeti sajátosságei)

10:45 -11:15 DR. GUDRUN DANZER, Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum: Der Aufbruch in der Kunstszene in Graz um 1900/ A new beginning in the art scene in Graz around 1900 (Változások Graz művészeti színterén 1900 körül)

11:15-12:15 NICOLETTA MONGINI, Monte Verità Museum: Monte Verità: This is the place/ Monte Verità: Das ist der Ort (Monte Verità: Ez az a hely)

12:15-12:45 PROF. DR. BORECZKY ÁGNES, ELTE PPK: The makers of modern dance in Europe and Hungary / Die Erschaffer des modernen Tanzes in Europa und Ungarn (A modern tánc megalkotói Európában és Magyarországon)

12:45- 13:30 Lunch break / Mittagspause / Ebédszünet

Life reform, art, education / Lebensreform, Kunst, Erziehung (életreform, művészet, nevelés)

13:30-14:00 PROF. DR. JOHANNA HOPFNER, Karl-Franzens-Universität, Graz: Erziehung und Utopien/ Education and Utopias (Nevelés és utópiák)

14:00-14:30 PROF. DR. CHRISTINE MAYER, Universität Hamburg: Reformpädagogik, künstlerische Körperbildung und Lebensreform/ Reform pedagogy, artistic body education and life reform (Reformpedagógia, művészi testformálás és életreform)

14:30-15:00 DR. AGNES TRATTNER, Karl-Franzens-Universität, Graz: Die Hinwendung zur eigenen Natur – die Neuentdeckung des Körpers im Kontext der Jugendbewegung (Visszafordulás a saját természethez – a test felfedezése az ifjúsági mozgalom kontextusában)

15:00- 15:30 DR. TOMÁŠ KASPER, Technische Univerität, Liberec: Die Lebensreform in der Industriestadt Zlin / The Life Reform in the Industrial City of Zlin (Zlin ipari város életreform törekvései)

15:30-16:00 Coffee Break / Kaffeepause / Kávészünet

16:00-16:30 PROF. DR. PUKÁNSZKY BÉLA, EKE, EGER: Lebensreform und Musikpädagogik – Das pädagogische System von Zoltán Kodály / Life Reform and Music Pedagogy – The Pedagogical System of Zoltán Kodály (Életreform és zenepedagógia – Kodály Zoltán pedagógiai rendszere)

16:30-17:00 DR. PETHŐ VILLŐ, SZTE, ZENEMŰVÉSZETI KAR: Music, community and life reform / Musik, Gemeinde und Lebensreform (Zene, közösség és életreform)

17:00-18:15 Guided tour in the exhibition Rejtett történetek (German/English) / Führung in der Ausstellung Rejtett történetek (Deutsch/Englisch) / A Rejtett történetek kiállítás megtekintése német/angol nyelvű vezetéssel

18:20-18:40 Performance by ISTVÁN PÁLOSI and IRTL MELINDA / Performance von ISTVÁN PÁLOSI und IRTL MELINDA / Mozdulatművészeti performance – PÁLOSI ISTVÁN és IRTL MELINDA

2019. 01. 18. PÉNTEK

Life reform, art, education / Lebensreform, Kunst, Erziehung (életreform, művészet, nevelés)

09:00-09:30 DR. TÉSZABÓ JÚLIA, ELTE PPK: Life-reform elements in children’s room design/ Elemente der Lebensreform in der Kinderzimmergestaltung (Életreform elemek a gyermekszoba tervezésben)

09:30-10:00 ŐRINÉ NAGY CECÍLIA, Gödöllői Városi Múzeum / Stadtmuseum, Gödöllő: Hidden stories at the artist colony in Gödöllő / Versteckte Geschichten an der Künstlerkolonie in Gödöllő (Rejtett történetek a Gödöllői művésztelepen)

Esotheric, eastern religions and life reform / Esotherik, östliche Religionen und Lebensreform (Ezotéria, keleti vallások és életreform)

10.00-10.30 DR. LÁZÁR IMRE, India-kutató, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ volt igazgatója: In Spell of Spirituality: Elizabeth Sass Brunner and Elizabeth Brunner / Im Zauber der Spiritualität: Elizabeth Sass Brunner und Elizabeth Brunner. (A spiritualitás igézetében – Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet)

10.30-11.00 ERTSEY ATTILA, ELTE Társadalomtudományi Kar, Kör Építész Stúdió: Natural science and spiritual science – in the view of a forthcoming collapse / Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft – im Hinblick auf einen bevorstehenden Zusammenbruch (Természettudomány és szellemtudomány – egy közelgő összeomlás fényében)

11.00-11.30 Coffee break / Kaffeepause / Kávészünet

11.30-12.00 Földiné Irtl Melinda, Komár Lajos Tan Kapuja Buddhista Főiskola, ELTE PPK DI: The endeavour of Hungarian life reform and theosophy / Die Anknüpfung der ungarischen Lebensreform und Theosophie (A magyar életreform törekvések és a teozófia)

12:00-12:30 DR. ARANY ZSUZSANNA, Veszprémi Egyetem: New gnosticism at Kosztolányi and his contemporaries / Neuer Gnostizismus bei Kosztolányi und seinen Zeitgenossen (Újgnosztikus motívumok Kosztolányinál és néhány kortársánál)

12:30-13:00 Komár Lajos -Földiné Irtl Melinda, ELTE PPK DI, Tan Kapuja Buddhista Főiskola: Indo-tibetan culture and Hungarian life reform / Indo-tibetische Kultur und Lebensreform  ( Az indo-tibeti kultúra és a magyar életreform)

13:00-13:30 FÖLDESI RENÁTA, Semmelweis Egyetem, Pető András Kar: Dr. András Pető and the „Heilkunst” / Dr. András Pető und die „Heilkunst” (Dr. Pető András és a „Heilkunst”)

13:30-14:15 Lunch break / Mittagspause / Ebédszünet

Art of movement and life reform/Bewegunskunst und Lebensreform (Mozdulatművészet és életreform)

14:15–14:45 VÉGVÁRI ZSÓFIA, ELTE művészettörténeti doktorjelölt: The mysterious muse of Tivadar Csontváry Kosztka: Isadora Duncan/ Die mysteriöse Muse von Tivadar Csontváry Kosztka: Isadora Duncan (Csontváry Kosztka Tivadar titokzatos múzsája: Isadora Duncan)

14.45-15.15 DR.BALOGH BRIGITTA, ELTE PPK, DI: Life reform – through movement. The pedagogy of movement of Valéria Dienes as a life reform method/ Lebensreform – durch Bewegung. Die Bewegungspädagogik von Valéria Dienes als Methode der Lebensreform (Életreform – mozdulat által. Dienes Valéria mozdulatpedagógiája mint életreform-metódus)

15.15 – 15.45 SZITT MELINDA, Magyar Táncakadémia, Budapest: Connection points to Rudolf Laban’s Icosahedron/ Verbindungspunkte zu Rudolf Labans Ikosaeder (Kapcsolódási pontok Lábán Rudolf ikozaéderéhez)

15:45-16:15 Coffee Break / Kaffeepause / Kávészünet

Life reform and communa movement/Lebensreform und Kommunabewegung (Életreform és a kommunamozgalom)

16:15-16:45 DR.VINCZE BEATRIX, ELTE PPK: Lebensreformbestrebungen der Land-, Künstlerkommunen und der Gartenstädte mit der Hoffnung auf das ökonomische und gesundheitliche Leben (A kertvárosok és vidéki termelőkommunák életreform törekvései a hasznos és egészséges élet reményével)

16:45-17:15 ANTAL Z. LÁSZLÓ, MTA Társadalomtudományi Kutató Központ: Life reform movements in 21. century / Lebensreform Besterbungen in der 21. Jahrhundert (A 21. század életreform törekvései)

17:30-17:45 Closing words/Schlusswort / Zárszó (NÉMETH ANDRÁS)

Az előadások a címben elsőként szereplő nyelven zajlanak.
A belépés díjtalan, de regisztrációköteles:

Szervezők:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Elméleti- Történeti- és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport/ELTE Faculty of Education and Psychology, Research Group for Historical, Theoretical and Comparative Education/ELTE Fakultät für Pädagogik und Psychologie, Forschungsgruppe für historische, theoretische und komparative Pädagogik

ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Elméleti – Történeti Doktori Program/ ELTE Doctoral Program in Educational Science, Theoretical and Historical Program /ELTE Promotionsprogramm für Erziegungswissenschaft, Theoretisches und Historisches Programm

Tudományos programbizottság:

Prof.em. Boreczky Ágnes ELTE PPK, Budapest
Prof. Dr. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg
Prof. Dr. Németh András ELTE PPK, Budapest
Prof. Dr. Pukánszky Béla, SZTE JGYPK, Szeged
Dr. Tészabó Júlia ELTE PPK, Budapest
Dr. Vincze Beatrix ELTE PPK, Budapest