http://intermedia.c3.hu/~szov/


Szövényi Anikó oldalai


A Web olyan médium, mely a befejezetlenséget, a folyamatos fejlesztést szinte anyagában teszi megkerülhetetlenné, mégis azokon a műveken, amit „webművészet" címszó alatt szokás emlegetni, szinte mindig érezhető, hogy egyetlen ötlet „egyszuszra" készült - és nem egyszer félbehagyott – megvalósítása. Még a komolyab webművészeti múlttal, soktételes oeuvre-rel rendelkező alkotók egyes művei is - a "hagyományos", kiállítótermi megjelenésre tervezett alkotásokhoz hasonló módon - általában jól különválaszthatóak, annak ellenére is, hogy optimális esetben egy konzekvens gondolkodásmód eredményeként felismerhetően egyéni vizuális elemek használatán alapulnak, s gyakran egyetlen összefoglaló főoldalról érhetőek el. Abban semmi szokatlan nincs, ha egy szerző markáns és beazonosítható vizuális nyelvet használ különálló alkotásai komponálásakor, az viszont meglehetősen ritka, ha a folyamatos fejlesztés során előálló újdonságok egyetlen kompozíció elválaszthatatlan elemeiként épülnek össze.

Szövényi Anikó oldalait 1997 óta fejlesztve fura módon egészen a közelmúltig nem élt a tiszta lapot kezdés lehetőségével, hanem az eredeti oldal koncepciójának kereteibe foglalva az újdonságokat, maximálisan kihasználta a befejezetlenség és fejleszthetőség médiuma nyújtotta lehetőségeket. Talán éppen ezért nem véletlen hogy művének eredeti témája az egyetlen építményen éveken át dolgozó építőmunkás élettörténete:

"A site-on ideáltipikus életmódokat építettem ki:
-Az első a virtuális építőmunkás ideáján keresztül körvonalazódik: dam élettörténete, programja, jelenetek propagandisztikus nyelvezetben előadva. Az építőmunkás az egyik legmaradandóbb szimbolikus tevékenységet végzi..."(idézet Szövényi Anikó website-leírásából)

A Dam élettörténetének pillanatképeit feldolgozó oldalak (http://intermedia.c3.hu/~szov/daminyito.htm) megtekintése azonban nem egyszerű feladat, mivel a kétdimenziós képernyő rafinált módon érzékenyített kis felületek felkutatásával bírható csupán szóra: a befogadónak le kell tapogatnia az egész képfelületet a linkek megleléséhez. Furcsa tapasztalat az a különös leskelődő-kutató attitűd, melyet itt a netlovas kénytelen felvenni egy elvileg lineáris történet kétdimenzióba helyezésének köszönhetően: a részletek, a mozaikszerűen feldolgozott „életmód-mintázat" lépésről lépésre való feltérképezésének folyamatát nincs módjában megkerülni. A „details" (részletek) fejezetben a parányi gördíthető ablakban megjelenő nagyméretű kép - melynek egyszerre csupán kis részletét tekintheti meg a néző - s a gördítősávok használatakor részletekben felvillanó „always the details" (mindig a részletek) felirat is talán erre utal. Mindemellett az építőmunkás piedesztálra állított mentalitása a transzparensszerű képi és szöveges megjelenésben erős kontrasztot alkot a leskelődő-kutató attitűd intimitásával: propagandisztikus íze a három- ötéves tervek világát idézi, de talán nem csak az angol nyelv, hanem a vizuális nyelvezet (képek/színek/betűtípus: a design) is inkább a könnyűszerkezetes felhőkarcolók perspektívájára utalnak, melyek valaha lelkesítő kihívásnak tűnhettek építőik számára, mára viszont egészen mást jelentenek a mindennapok hősei szempontjából.

A számítógép, illetve a webböngészők médiumanalízisének szempontjából sem érdektelen,
" az egérről (mause disorienting field: http://intermedia.c3.hu/~szov/fieldpr.html),
az undo parancsról, (undo szentély: http://intermedia.c3.hu/~szov/goldossz2pr5.htm),
a pixelekről (offstage pixels: http://intermedia.c3.hu/~szov/offf.htm)
és a framekről (always the details: http://intermedia.c3.hu/~szov/main.htm)
szóló oldalak" megvalósításuk idején számomra az eredeti koncepciótól markánsan különböző, különálló mű kezdeményeinek tűntek. Szövényi azonban dam élettörténetével összeházasítva az oldalakat, olyan kapcsolatokat teremtett a különálló tematikát követő részletek között, melyek egymás számára teremtve a kontextust, új jelentéseket generálnak. Példa erre az előbbiekben említett "always the details" fejezet, mely a fent vázolt "feltérképező" tevékenység metaforájaként és a számítógép egyes funkcióira, elemeire reflektáló oldalnak is egyszerre tekinthető. Az oldalak "összedolgozása" olyannyira sikerült, hogy a készítés fázisairól mit sem tudó látogató képtelen elkülöníteni a különböző szándék szülte részleteket.

A kezdőoldalon a szerzőt munkaruhában ábrázoló fekete-fehér képek mellett néhány hete megjelent egy színes is, melyen az alkotó egy nyugágyban fekve meditáció közben látható, erre kattintva a site legújabb fejezetéhez jutunk:

"Az építőmunkás heroizálását relativizálja, sőt talán idézőjelek közé teszi a másik életmód, amit soft blended ways-nek (kb.: finoman érlelt), más megközelítésből sör-kutya életmódnak is nevezhetnék, a történések könnyebbik végének megfogása. A szemlélődés gyakorlata.
A közös az életmódokban, hogy nagyszerű dolgok gondolását teszik lehetővé, más-más életforma által."(idézet Szövényi Anikó website-leírásából)

Annak ellenére, hogy a kezdőlapról a hangsúlyozottan különálló egyetlen színes kép vezet a soft blended ways fejezetbe, a vizuális megjelenésben, sőt a tematikában sem ütnek el élesen az új oldalak a régebbiektől: itt magáról az alkotóról láthatunk felvételeket, néhol mindennapos tevékenységek végzése közben, másutt - "fittin' well" címszó alatt - szándékos ügyetlenséggel távoli városok panorámáit reklámozó képeslapokba montírozva. A virtuális nyaralás pillanatképei mellett megtalálhatók itt fekete-fehér amatőr horgászképek - ezeket követve lehet eljutni az egyetlen olyan oldalra, mely a főoldalról mindhárom irányba haladva elérhető, és amelyről nincs kedvem elárulni hogy mi található rajta - , valamint a "dog' n beer" életmódmagazin oldalára (http://www.intermedia.c3.hu/dogandbeer/) mutató link is. A magazin nem Szövényi egyszemélyes projektje, a manifesztumot átfutva azonban az "ideáltipikus életmódminták" a fentieknél jóval frappánsabb magyarázatára lelhet az érdeklődő a következő címen: http://www.intermedia.c3.hu/dogandbeer/manifeszt.htm

Szegedy-Maszák Zoltán

2000. január 10.
PRINT