kortárs képzőművészeti folyóirat
A trianoni szerződés 100. évfordulójára való civil emlékezés
határidő: 2020. május 30.

Pályázati felhívás

A Szabadság téri Német megszállási emlékmű történelemhamisítása ellen immár csaknem hat éve demonstráló Eleven Emlékmű csoport 2018-ban – a kulturális örökség európai éve keretében – felkérést kapott a csatlakozásra egy olyan – civil szerveződéseket tömörítő – nemzetközi projekthez, amelynek résztvevői a múltból ránk maradt legkülönfélébb tárgyak, szokások, emlékek megőrzésére, feldolgozására és megismertetésére törekszik. Az Európai Unió által finanszírozott Heritage Contact Zone / Emlékeink közös tere célja a kulturális örökség civil védelmének, s ezen belül a közösségi és magánemlékezet kultúrájának fejlesztése, hozzájárulás az európa népek, nemzetek, társadalmi csoportok, kisebbségek történelmi önismeretének fejlesztéséhez. A résztvevők azt vállalták, hogy különféle módszereket, eszközöket, gyakorlatokat fejlesztenek ki e célra, és ezeket megosztják – nemcsak egymással, hanem a szélesebb hazai és nemzetközi nyilvánossággal is.

• E projekt keretében kreatív ötletpályázatot hirdetünk professzionális felsőfokú intézményi művészképzésben résztvevő fiatal alkotók számára olyan – nyilvános térben való bemutatásra/felállításra tervezett – munkák, akciók vagy események tervkoncepciójának elkészítésére, amelyek a trianoni szerződés 100. évfordulójára való civil emlékezés korszerű formái lehetnének a mai Magyarországon.
• A koncepciókkal kapcsolatban semmilyen előzetes tartalmi, műfaji, technikai vagy egyéb megkötés nincs.
• Az ötletek és projekttervek megítélésénél a tényleges megvalósíthatóság (források előteremthetősége, engedélyeztetés lehetősége stb.) nem releváns szempont.
• Pályázni 3000 n karakternél nem hosszabb mű- vagy projektleírással illetve kísérő rajzok/látványtervek benyújtásával lehet. A pályaműveket fekvő formátumú – poszter formájában kiállítható – egy oldalas vizualizációs tervvel is kérjük felszerelni.
• A pályázatok benyújtásának végső határideje 2020. május 30.
• A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
• Az első helyezett 300.000-, a második 200.000, -, a harmadik 100.000,- Ft os pályadíjban részesül.
• A legjobb pályaműveket az OFF Biennálé 2020 keretében május utolsó hetében nyilvános köztéri poszterkiállítás formájában mutatjuk be.

Az érdeklődő halllgatók számára projektindító workshopot szervezünk, amelyen rövid informatív történeti, művészettörténeti és kortárs művészeti előadásokkal, esettanulmányok felvillantásával illetve közös eszmecserével szeretnénk kedvet csinálni, tartalmi és művészi ösztönzést nyújtani a fiatal alkotóknak a pályázaton való részvételre. Az eseményre 2020. február 28-án 16 órától kerül sor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékén (1063 Budapest, Kmety Gy. utca 27.)
Tervezett előadások: Egry Gábor történész Trianonról és a trianoni örökségről; Rényi András művészettörténész a politikai emlékmű-kultusz történeti hagyományáról és jelenéről; Sugár János képzőművész a témában releváns kortárs művészeti gyakorlatokról.
^