A `80-as évek nomádjainak manierizmusa

2023. november 17. – 2024. január 20.
MegnyitóOpening: 2023. november 16. 19:00
„A kor nomádsága: a múlt rekonstruálása a jelen megteremtése” alcímmel írt a galéria által kiadott Második nyilvánosság című kötetben Hegyi Lóránd a `80-as évek magyar művészetéről, majd az ekkor megjelenő fiatal festő-generáció műveinek „manierizmusaként” jelöli munkájuk az évtized második felében bekövetkező kibontakozását.
 
Az alkotás örömét és a lét nagyvonalúságát, a tágabb horizont megjelenését teszik érzékelhetővé műveik – ahogy Százados László a korszakról korábban, az időszakot felidéző Szimmetria ellenpontokkal c. tárlatunk kapcsán írta.
 
Kiállításunk itthon még be nem mutatott művekkel idézi fel ezt a kiteljesedési folyamatot. s azt a művekben is felsejl szabadságvágyat, amely az évtized végének politikai történéseit előlegezi meg.
 
A kiállításon Fehér Lászlóval, Mazzag Istvánnal és Soós Tamással a korszakról, műveikről frissen készült interjúk felvételei is meghallgatók lesznek, Tatai Erzsébet művészettörténész pedig Bodóczky István munkájára vonatkozó kutatási eredményeiről beszél.