100féle rendszerváltás

határidődeadline: 2009. június 9.

Fotóművészeti pályázat

Pályázati felhívás professzionális kategóriában 18. életévét betöltött alkotók részére.

Benyújtható minden olyan fotográfiai eljárással készült mű, ami megfelel a pályázat művészeti koncepciójának; 1980 – 1990 között készült, és besorolható a következő kategóriák egyikébe, valamint eleget tesz a technikai feltételeknek.

Pályázat kiírója
A pályázat kiírója a SuperGroup, a Magyar Fotóművészek Szövetsége, a Mai Manó Ház és a Magyar Távirati Iroda támogatásával.

Művészeti koncepció
Az 1989 -es magyarországi rendszerváltás, valamint annak időbeni és térbeni környezetének bemutatása politikai és kulturális eseményekről, valamint a korszak hétköznapjairól készült, a korszakot dokumentáló professzionális, Magyarországon és külföldön készült fotográfiákon keresztül.

Célunk a rendszerváltás korának sokszínű bemutatása hazánkban, és a világban zajló eseményeken keresztül. Szeretnénk a hétköznapi élet megidézésével izgalmas körképet adni erről a sorsdöntő történelmi periódusról. Az alkotásokon keresztül szeretnénk bemutatni a ’80-as évek világát. Olyan képekre is számítunk, melyek egy kiállításon ritkán látott formában mutatják be ezt a korszakot. A fotográfusok archívumából előkerülő képekbe való betekintés érdekes körképet mutat, a privát szféráról, politikáról, kultúráról egyaránt.

Kategóriák
1) Portré
2) Kultúra, művészet
3) Divat, reklám
4) Dokumentarista, társadalomábrázolás
5) Család, ünnepek, nyaralás
6) Hétköznapok
7) Építészet, tárgykultúra, design
8) Politikai események

Egy pályázó több kategóriában is indulhat, vagyis több pályamunkával is nevezhet, azonban egy pályázó maximum 10 művel pályázhat.

Amennyiben a pályázó sorozatot kíván beküldeni 1 sorozat 1 műnek minősül, vagyis egy pályázó összesen 10 sorozatot küldhet be. Egy sorozat maximum 10 db fotográfiából állhat. A pályázó 1 művel 1 kategóriában nevezhet.

Zsűri
A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai:
Kőrösi Orsolya, a Mai Manó Ház igazgatója
Szamódy Zsolt, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke
Vince Mátyás, Magyar Távirati Iroda elnöke

A kiállítás kurátora és művészeti vezetője:
Gőbölyös Luca képzőművész, Balogh Rudolf díjas fotóművész

A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a maguk által megállapított szempontrendszer alapján bírálják el a pályamunkákat és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművet más kategóriába sorolja, ha az általa választott kategóriát megfelelőbbnek ítéli. A zsűri kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek és nem teszi lehetővé a pályázat érdemi bírálatát.

100féle rendszerváltás kiállítás
A zsűri által legjobbnak ítélt 100 db pályamunkából Budapesten, a lezárt Andrássy úton, a Kodály köröndnél szabadtéri fotókiállítást rendezünk 2009. június 27. és 28. között. A Kodály köröndön többféleképpen mutatjuk be a rendszerváltás időszakát, melyet egyedi megközelítésben ábrázolunk. Az erre a célra épített, illetve átalakított installációs szerkezeteken állítjuk ki a pályázat útján beérkezett és az archívumokból kiválasztott fotókat. A képek professzionális, nagyméretű printeken, speciálisan erre az alkalomra készülő
installációban lesznek láthatóak. Az installációs szerkezet látványos és biztonságos formát ad a kiállításnak, valamint a hozzá tartozó fénycsövek segítségével megvilágítható, így éjjel-nappal látható. A kiállítást non-stop hanginstalláció kíséri, korabeli zenék és hangdokumentumok felhasználásával tesszük még élvezetesebbé ezt a különleges élményt adó kiállítást.

Díjak
1 fődíj kerül kiosztásra, melyek összege:
1000 Euro.
1 különdíj, melynek összege:
500 Euro
A kiíró a pályázati díjakat az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül kifizeti.

Díjátadás
A díjátadásra a kiállítás ünnepélyes megnyitóján kerül sor, 2009. június 27-én 12 órakor, Budapesten, a Kodály köröndön.

Pályázati feltételek
• Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
• A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
• A pályázó kizárólag 1980. január 1. után és 1989. december 31. előtt készült alkotással vehet részt a pályázaton
• A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművet más kategóriába sorolja, ha az általa választott kategóriát megfelelőbbnek ítéli.
• A zsűri fenntartja magának a jogot a sorozatok megbontására, illetve átszerkesztésére.
• Egy pályázó több kategóriában is indulhat, ez esetben azonban kategóriánként elkülönülten és eltérő cím alatt kell pályázatait benyújtania.
• Egy pályázó összesen 10 művel pályázhat, 1 sorozat 1 műnek minősül és maximum 10 db fotográfiából állhat.
• Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és eljuttatása a pályázati időszakon belül. A határidő 2009. Június 9. 24: 00 óra
• A pályázat kiírójának, és a lebonyolításban résztvevők tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai,
illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.
• Amennyiben az alkotás obszcén, kirekesztő, agresszív jellegű és/ vagy sért faji, nemi, szexuális identitást a pályázó kizárja magát a pályázatból.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázás két lépésben történik.
1. A pályázati adatlapot letölteni a www.100rendszervaltas.com website-on lehet. A letöltött adatlapot a e-mail címre kell kitöltve elküldeni, a pályamunka, pályamunkák kisméretű, jpg. formátumú mellékletével együtt. Ezzel megtörténik a jelentkezés.
2. A pályázó a válaszlevélben a megkapja azt a jelszót, és azt az ftp – szerver címet, ahová a nagyméretű pályamunkát a megadott technikai paraméterek szerint feltöltheti. Az e-mailben megkapott ftp- szerverre való feltöltés a pályamunka leadását jelenti. Amennyiben az ftp- szerverre való feltöltés nem megoldható, a pályázó a nagyméretű pályamunkát, pályamunkákat CD, DVD adathordozón postai úton a 1398 Budapest, Pf.595 postafiók címre elküldheti.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 9. 24: 00 óra

A postai úton történő pályázás esetén a határidő a postabélyegző dátumára vonatkozik. Elektronikus úton történő pályázás esetén az ftp – szerverre való feltöltés időpontjának kezdetét jelenti.
A határidő után beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat nem áll módunkban elfogadni.

Technikai feltételek
Ugyanazon pályaművet, két méretben és formátumban kérjük beküldeni.
1/ JPG formátumban, 150 dpi, RGB, 10 cm magas méretben, (a szélességet a választott kép magasság-szélesség aránya határozza meg)
2/ TIF/EPS/AI formátumban, 300 dpi, CMYK, 30 cm magas méretben, (a szélességet a választott kép magasság-szélesség aránya határozza meg) , a jó minőségű printként való kiállítás érdekében.

Pályaművek elnevezése
– A pályamunkákat minden pályázónak a pályázó neve, alsóvonás, a mű címe, alsóvonás, sorszám kell elmentenie, vagyis a file neve például (kisméret esetén): kissjozsef_rendszervaltas _1.jpg, amennyiben a pályázót Kiss Józsefnek hívják.
– Ha egy pályázó több pályaművet küld be, a különböző pályamunkáit a fentiek szerint kell elneveznie, vagyis csak a file névben lévő cím változik, tehát: kissjozsef_unnep_1.jpg, kissjozsef_hetkoznapok_1.jpg, kissjozsef_portre_1.jpg
– Ha a pályázó azonos című képekből álló sorozattal pályázik, a különböző pályamunkáit a fentiek szerint kell elneveznie, vagyis csak a file névben lévő szám változik, tehát: kissjozsef_rendszervaltas_1.jpg, kissjozsef_rendszervaltas _2.jpg, kissjozsef_rendszervaltas _3.jpg
Ugyanazon kép nagyméretű, nyomtatható verziója pl.: kissjozsef_unnep_1.TIF/EPS/AI, kissjozsef_hetkoznapok_1._TIF/EPS/AI, kissjozsef_portre_1.TIF/EPS/AI legyen, vagy sorozat esetében pl.: kissjozsef_rendszervaltas_1.TIF/EPS/AI, kissjozsef_rendszervaltas_2.TIF/EPS/AI, kissjozsef_rendszervaltas_3.TIF/EPS/AI

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok
– kitöltött pályázati adatlap, és a „kisméretű” jpg e-mailben elküldve: 100rendszervaltas@gmail.
com címre.
A kép paraméterei: JPG formátumban, 150 dpi, RGB, 10 cm magas méretben, (a szélességet a választott kép magasság-szélesség aránya határozza meg)
-A „nagyméretű” TIF/EPS/AI formátumú dokumentumoknak eljuttatása:
ftp- szerverre történő feltöltése, mely szerver hozzáférési adatait az e-mailben elküldött jelentkezést követően kapja meg a jelentkező, vagy postai úton való eljuttatatása is lehetséges a nagyméretű TIF/EPS/AI formátumú dokumentumoknak CD/DVD adathordozón, a 1398 Budapest, Pf. 595 postafiók címre.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

Részvételi díj
A pályázaton való részvétel díjmentes.

Érvénytelen a pályázat:
– amelyet határidőn túl nyújtottak be;
– amely nyilvánvalóan hamis adatot tartalmaz;
– ha a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek

Szerzői és felhasználói jogok
• A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt.
• A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben, a pályázó nevének feltüntetése mellett.
• A kiíró, mint a kiállítás rendezője jogosult a művek kiállítására a kiállítás keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, tv műsor, reklám stb. keretében.
• A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
Mivel ez a projekt non-profit jellegű, a pályázó a díjazásról lemond amennyiben a munka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a kiállítással kapcsolatos.
• A kiíró általi további non-profit felhasználással kapcsolatban a pályázó és a pályázat kiírója megállapodást kötnek egymással.
• A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, de
azokat harmadik személyének nem adja ki.
• A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: e-mailen:
Website: www.100rendszervaltas.com
Telefon: (00 36) 30 526 3318
(00 36) 30 9144 933